Подпомагат хора с увреждания като им дават дърва за огрев, документи се подават до 12 юли

Подпомагат хората с увреждания от Община Сливен като им дават дърва за огрев, документи се подават до 12 юли.

Община Сливен инициира дейности по подпомагане на хора с увреждания и предоставяне на дърва за огрев за зимния период 2019/2020 година. Определените количества смесени широколистни дърва за огрев /4 кубика/, ще бъдат разпределени за лица, отговарящи на следните условия:

– лица с над 71% намалена работоспособност;

– лица, подали заявление в определения срок;

– лица, които не са подпомагани от Дирекция „Социално подпомагане” за отоплителния сезон;

– лица, живеещи на територията на община Сливен.

Количествата са определени еднократно за домакинство и следва да бъдат заплатени след утвърждаването на Списъка на правоимащите лица от Кмета на Община Сливен.

Стойността на 4 кубика дърва за огрев е 33,60 лева с включен ДДС за 1 пространствен кубически метър, като заплащането ще се извършва в касата на ОП „ЗГВР” Сливен срещу представена лична карта. Транспортирането на дървата за огрев се организира и заплаща от лицата в утвърдения списък. Дървата ще се получават от временни складове, намиращи се в общинска горска територия.

Срокът на подаването на комплекта от документи (заявление по образец, копие на Експертно решение на ТЕЛК и документ за самоличност – за справка) е от 21 юни до 12 юли 2019 г., включително в Център за административно обслужване на Община Сливен (Деловодство). След определения срок ще се изготви списък с класираните  и отговарящи на критериите лица.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук