Посвещават Националната изложба за изобразително изкуство – Сливен 2019 на Димитровден

Национална изложба за изобразително изкуство – Сливен 2019 ще бъде посветена на празника на град Сливен Димитровден на 26 октомври и ще представя съвременна живопис, графика, скулптура и неконвенционални форми, съобщават от Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен .

Инициативата се провежда ежегодно под патронажа на кмета на община Сливен.
Участват художници от България с произведения в областта на живописта,
скулптурата, графиката и неконвенционалните форми на изобразително изкуство,
приели условията на изложбата и преминали селекцията. Организационната и оперативната работа се извършва от Дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“ на Община Сливен в сътрудничество с Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен, СБХ – Представителство Сливен, Дружество на художниците – Сливен, и Национална художествена гимназия „Димитър Добрович” – Сливен.

Експонирането на творбите ще бъде в изложбена зала „Сирак Скитник“ на
Художествена галерия „Димитър Добрович – Сливен”. Откриването на изложбата е на 25 октомври. Продължителност на експозицията е един месец.

Селектирането на творбите за участие в изложбата и наградите се
определят от деветчленно жури, утвърдено със заповед на кмета. То присъжда голямата награда на община Сливен на името на Сирак Скитник, както и награди за първо, второ и трето място в категориите живопис, графика и скулптура и по една награда за неконвенционални форми, за млад автор и за сливенски художник.

Голяма награда на Национална изложба за изобразително изкуство – Сливен
2019 е „Сирак Скитник” на стойност 1 500 лв.
Награди за живопис:
– Първа награда : 1000 лв.
– Втора награда: 700 лв.
– Трета награда: 500 лв.
Награда за графика:
– Първа награда : 1000 лв.
– Втора награда: 700 лв.
– Трета награда: 500 лв.
Награда за скулптура:
– Първа награда : 1000 лв.
– Втора награда: 700 лв.
– Трета награда: 500 лв.
Награда за неконвенционални форми на изкуството:
– 700 лв.
Награда за млад автор (до 35 години):
– 700 лв.
Награда за сливенски художник:
– 700 лв.
Наградите са със силата на откупка. Наградените автори получават и почетен диплом. Наградените творби остават във фонда на Художествена галерия „Димитър
Добрович” – Сливен.

Право на участие имат художници от цялата страна, които приемат
условията на статута. Приемат се произведения от областта на живописта, скулптурата, графиката и неконвенционалните форми. Техниките и материалите са свободни. Представените творби да са авторски и да не са участвали в други
национални изложби, да са собственост на художника и да са създадени
последните три години.
Максималните размери на творбите не трябва да надвишават:
– за живопис до 180/180 см без рамката
– за графика до 100/100 см без рамката
– за скулптура до 150 см височина без постамента, площ до 1 кв.м.
– за неконвенционални форми /размерите да са съобразени с
ограниченията наложени на останалите категории, възможностите на
организаторите и експозиционното пространство/
Всеки автор може да участва и в четирите категории – живопис, графика,
скулптура и неконвенционални форми, като за всяка от категориите, в които
представя творби, заплаща отделната такса.
Може да се участва с не повече от три творби в категория.
Произведенията трябва да са в подходящ вид за експониране.
Творбите се изпращат или предават на адрес:
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ”
СЛИВЕН 8800БУЛ. „ЦАР СИМЕОН“ 2
Разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно се
поемат от авторите, като отбележат във формуляра за участие начина на
получаването им обратно – лично от организаторите или чрез куриерска служба.

Задължителни са:
А. Формуляр за биографични данни и Декларация – опис попълнени
дигитално и принтирани или принтирани и написани четливо с печатни букви и
подписани от автора или упълномощено лице.
Б. Етикети за връщане на произведенията
В. Банкова разписка – за платена такса за участие на БАНКОВА СМЕТКА:
ДРУЖЕСТВО НА ХУДОЖНИЦИТЕ СЛИВЕН
TEXIM BANK
IBAN: BG03TEXI95451005835200
BIC: TEXIBGSF
Таксата за участие е 30 лв. и се заплаща по банков път на сметка посочена
от Дружество на художниците – Сливен.При участие в повече от една категория се заплаща 30 лв за първата и по 10 лв за всяка следваща. /Ако журито не селектира творбите за участие в изложбата, таксата не се възстановява./

Авторът посочва цена за всяко от произведенията си, ако иска да бъдат
продавани, комисионната при продажба е 25% и е в полза на Финансовия фонд на
„Национална изложба за изобразително изкуство – Сливен“. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерски
служби.

Организаторите се задължават да изпратят творбите на посочения от автора
адрес с куриерска служба в срок до един месец след датата на журиране, ако
творбата не е селектирана за участие или след закриване на изложбата, ако
творбата е селектирана, но не е наградена или продадена.

Ако авторът не е посочил адрес, на който да бъдат изпратени творбите му,
той се задължава да получи обратно творбите си на място от Художествена
галерия „Димитър Добрович” в срок до 10 дни след датата на журиране, ако
творбата не е селектирана за участие, или 10 дни след закриване на изложбата.

Непотърсените след тези срокове творби стават част от фонда на Художествена
галерия „Димитър Добрович” – Сливен“. Автор на участваща в селекцията творба може да направи дарение на Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен, за което ще получи сертификат от галерията.

Всеки участник получава 1 каталог и има право да закупи до 3 броя на 50%
от продажната цена. Всеки участник дава съгласието си, подписвайки документите за участие, неговите творби да бъдат заснемани, филмирани и използвани от организаторите за промоционални цели на „Национална изложба за изобразително изкуство – Сливен“.

Получаване на творбите от 07 до 14 октомври 2019
Журиране на 18 октомври 2019
Аранжиране на експозицията от селектираните творбите от екип на
организаторите 22 октомври 2019
Откриване на изложбата и връчване на наградите – 25 октомври 2019 от 18ч.
Закриване на 25 ноември2019
За контакти: Художествена галерия „Димитър Добрович” – 044/622083; 0892218199

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук