Построиха Кризисен център и Център за бездомни в Сливен, до края на лятото ще бъдат оборудвани

Приключи строителството по проект „Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги“. Това стана ясно днес по време на пресконференция, на която беше отчетен напредъкът по проекта за изграждане на Кризисен център и Център за бездомни в Сливен.

Строителството и пълното оборудване на сградите се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. На срещата присъстваха заместник-кметът по икономическо развитие – инж. Стоян Марков и заместник-кметът на ресор „Хуманитарни дейности“ –Пепа Чиликова.

Строителството на двете сгради е приключило, като до края на лятото се очаква те да бъдат напълно оборудвани. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 1 999 750,64 лв. Всички средства са осигурени от програмата.

Сградите се намират на ул. „Любен Каравелов“ в кв. „Комлука“, до сградата на Централната поща. Те се състоят от един приземен и три надземни етажа. Пригодени са за лица в неравностойно положение, като във всеки център е монтиран асансьор и са обособени съответните помещения и санитарни възли. Капацитетът на всяка сграда е до 20 потребителя. Община Сливен ще кандидатства за разкриване на двете услуги като държавно делегирана дейност.

В Центъра за временно настаняване на бездомни лица ще се осигурява място за живеене за лица, останали без подслон за срок до 3 месеца в рамките на календарната година. Освен осигуряване на храна и подслон, услугите в центъра ще са насочени към включването на потребителите в курсове за квалификация и преквалификация, с цел последващо намиране на работа и подпомагане на социалната им адаптация.

Кризисният център за жертви на насилие е предвидено да осигурява комплекс от социални услуги за деца и/или лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация. Услугата ще се предоставя за срок до 6 месеца и е насочена към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук