По-малко извънредни ситуации заради природни бедствия през 2018 г. отчита Общината

През 2018 г. в община Сливен са регистрирани по-малко извънредни ситуации в резултат на интензивни валежи, снегонавявания, поледици и ерозийни процеси, застрашаващи имотите на населението и инфраструктурата. Това сочат данните от отчет, представен днес по време на заседание на Съвета за намаляване на риска от бедствия.

Неотложни дейности са извършвани в повече от 15 населени места от общината, с което не е допуснато риск за хората и инфраструктурата. Щабът за изпълнение плана за защита при бедствия е изпълнявал своите задачи по защитата и управлението при кризи при добра организация, което се дължи на много добрата координация между Общината, ведомствата, инфраструктурните дружества и дружествата от разчета на плана за защита при бедствия.

Към момента се работи по спечеления от общината проект за укрепване на свлачището в селище Качулка. Общинското ръководство е предприело всички действия за повишаване проектната готовност по укрепване на свлачището, намиращо се над основно училище в с. Сотиря. Изпълнени са инженерно-геоложките проучвания. Предстои възлагане и изпълнение на проект, който ще даде решение за укрепителните мероприятия, а с това ще бъде ликвидиран рискът за децата и сградата.

Язовирите, общинска собственост се поддържат в техническа безопасност. Направените предписания от контролните органи са изпълнени в срок.

Реките и деретата в регулация са обследвани от ежегодната междуведомствена комисия, а плановата програма, изготвена от комисията след огледите, е изпълнена в срок. След извършване на дейностите по възстановяване проводимостта на реките и деретата, укрепването на участъци от диги и брегови ивици, състоянието на водните обекти е нормално и без опасност и риск от наводнения. Дейностите са извършени със средства от общинския бюджет.

Относно състоянието на мостовите съоръжение на територията на общината, предстои възлагане за тяхното обследване.

По думите на инж. Снежана Кънева -началник на отдел „Сигурност и управление при кризи“ и секретар на Съвета, се наблюдава тенденция към намаляване на постъпващите сигнали, които съдържат невярна или злонамерена  информация. Във връзка с това началникът на РУ при ОД на МВР – Сливен главен инспектор Димитър Кикьов коментира, че след стартиралата кампания на полицията за налагане на наказателни постановления, свързани с подаването на подвеждащи сигнали са постигнати добри резултати, и в случай на получени такива в Общината, да бъдат незабавно подавани към оперативните дежурни на полицията, за предприемане на необходимите мерки.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук