Правят обществено обсъждане на Концепция за интегриран туристически продукт на Община Сливен – 2019 г

Обществено обсъждане на Концепция за интегриран туристически продукт на Община Сливен – 2019 г. ще се проведе в Сливен на 28 май от 11:00 ч. в зала № 105, в сградата на Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.

Всички заинтересовани лица да вземат участие в общественото обсъждане на Концепция за интегриран туристически продукт на Община Сливен за реализацията на проект „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен“ по Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020г., Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”.

Основната цел на Концепцията за реализация на проекта е разработване и маркетиране на цялостен, интегриран и жизнеспособен туристически продукт на Община Сливен със значителен туристически потенциал, привличащ голям брой посетители за осигуряване на финансова устойчивост, опазване и популяризиране на културното наследство.

Покана за участие в общественото обсъждане и Концепцията за интегриран туристически продукт на Община Сливен – 2019 г. са поместени на интернет страницата на общината в раздел: Стратегии, планове и програми /Програми, на адрес: https://mun.sliven.bg/programi.

Мотивирани предложения и коментари преди и след провеждане на общественото обсъждане се приемат на ел. поща: zamkmet_ir@sliven.bg или в деловодството на Община Сливен до 31 май, 2019г.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук