Предлагат стопаните да хранят прасето само в специални дрехи

Стопаните ще трябва да отиват да хранят прасетата си облечени в дрехи, които ще използват само за целта. Това е една от мерките за биосигурност в кочините тип „заден двор“, които обмисля земеделското министерство за намаляване на рисковете от епидемии, пише „Монитор“.

За личните стопанства регистрацията на животновъдни обекти ще бъде административно облекчена, но при стриктно спазване на условията за биосигурност, които са свързани с намаляване на броя на отглежданите прасета за угояване (не повече от 3), които да обитават оградени за целта места със сведен до минимум достъп на външни хора и животни.

От ведомството припомнят, че стопаните, приложили мярката доброволно клане на животните, са декларирали отказ от отглеждане на домашни прасета до края на септември 2020 г.

За фамилните ферми се предвижда да се отглеждат също ограничен брой животни – до 10 свине майки и приплодите им, но не повече от 200. Друга мярка по отношение на биосигурността при тях е на входа и изхода на сградите за отглеждането им да са изградени дезинфекциращи филтри, да са обособени места за дезинфекция на транспортните средства, сградите и помещенията да бъдат защитени от достъп на други животни, птици, гризачи и насекоми. Изисквания са разписани и за местата, където се съхраняват фуражите и торът.

Нови свинекомплекси да могат да се строят на разстояние не по-малко от 10 километра от съществуващите е друга мярка за намаляване на опасността от епизоотии.

С цел надграждане на биосигурността ще се открият целеви приеми по Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020 г.). Това е мярка 6.3 „Стартова помощ за малки земеделски стопанства“. До края на годината се предвижда разработването и стартирането на изцяло нова мярка 5 – „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“.

От МЗХГ уточняват за “Монитор“, че в началото на ноември се свиква заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР, на което ще бъде представен проект на мярката. След одобрение на предложения текст от социално-икономическите партньори тя ще бъде включена в предложение за изменение и допълнение на Програмата към службите на ЕК. Мярката е насочена в две направления: подкрепа за инвестиции в превантивни мерки за ограничаване на последствия от епизотии и инвестиции за възстановяване на производствения потенциал, нарушен от настъпилите събития (закупуване на животни). Тя ще бъде прилагана поради установените в страната през последните няколко години огнища на силно заразни болести по дребните преживни животни, свине и птици. За целта е необходимо да бъде определен и съответният бюджет, което ще наложи прехвърляне на средства от други мерки.

За индустриалните ферми са въведени допълнителни изисквания чрез въвеждане зони за биосигурност за всяка отделна производствена група. Предвиждат се и нови норми за засетите фуражни култури (буферна зона) в непосредствена близост до фермите, както и мерки за по-бързото унищожаване на животните при констатиране на заболяване чрез инсинератори.

„От всяка гледна точка е добре да има буфер между животновъдни обекти от един и същи вид – 10 км е може би някакъв минимум, повече е по-добре, примерно на една област да има един животновъд, което е добре, защото така се намалява гъстотата на животните от дадената популация в района“, коментира предложените мерки д-р Полина Хаджистоева, председател на Асоциацията на свиневъдите у нас. Според нея колкото по-малко животни има в един район, толкова по-добре.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук