Предлагат съдия Къню Жеков за почетен гражданин на Сливен

Снимка: Thinkstock

Предлагат съдия Къню Жеков за почетен гражданин на Сливен. Предложението е на кмета Стефан Радев и председателя на Общински съвет – Сливен Димитър Митев

 След 38 години стаж като съдия, от които последните 10 години начело на Окръжен съд – Сливен, съдия Къню Жеков отстъпи от заеманата длъжност “административен ръководител – председател“ поради навършване на пенсионна възраст. Поощрен е от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ и с парична награда. Той е награден за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Жеков е с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. В своята кариера той последователно е заемал длъжностите стажант съдия в Окръжен съд – Сливен, заместник-районен прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, съдия във Военен съд, а от 1993 г. е съдия в Окръжен съд – Сливен. Изпълнявал е длъжностите председател и заместник-председател, бил е два мандата административен ръководител – председател на съда. Изключителен професионалист, човек с безупречни морални качества и принципност, безспорен пример за своите колеги. През годините, в които е ръководел Окръжен съд – Сливен, е създал безупречни и коректни отношения с всички държавни и местни структури.

„Ако се опитаме да обединим в един събирателен образ всички положителни качества, които следва да притежава истинският български магистрат, то съдия Жеков би бил този образ“, се казва в предложението от кмета Радев и председателя на местния парламент Митев.

Предстои то да бъде внесено за разглеждане от Комисията по символика. Ако получи необходимата подкрепа, ще бъде включено като точка от дневния ред на сесия на Общински съвет – Сливен.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук