Предстои обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции

На 8 април в Сливен ще се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора“, която е преминала успешно етапа на административно съответствие и допустимост. Събитието ще се проведе в зала „Май“ от 15.30 часа.

Пред журналисти кметът Стефан Радев обясни, че новият програмен период за еврофинансиране е организиран на различен принцип от предходните. Залага се на териториални инвестиции, които да са съвместни в даден регион или в по-голям регион, обхващащ няколко района за планиране. В тази връзка през септември 2023 година Община Сливен изготви Концепция за интегрирано териториално развитие, в която е водещ партньор. В Концепцията участват още: Община Ямбол, Община Тунджа, Община Стралджа, ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“- Сливен, ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен, Фондация „Регионален център за икономическо развитие“- Сливен, Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен, Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен, Народно читалище „Съгласие – 1862“ Ямбол, ППМГ „Добри Чинтулов“ – Сливен, 4 Основно училище „Димитър Петров“ – Сливен, ПМГ „Атанас Радев“- Ямбол, „Е. Миролио“ ЕАД.

В Концепцията са включени проекти и дейности, насочени както към инвестиции в инфраструктура, така и към услуги в сферата на образованието, връзката му с пазара на труда и активирането на младите хора. Услугите ще бъдат изпълнявани от естествените партньори за този тип дейност – професионални гимназии и неправителствени организации. КИТИ включва две големи проектни идеи за изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура в два индустриални паркa в общините Сливен и Тунджа, подобряване достъпа до Индустриална зона – Ямбол, инвестиции в част от образователната инфраструктура в Сливен и Ямбол, в изграждане на обекти за спорт и дейности за укрепване на здравето, както и проекти по мерки: „Приобщаващо образование и образователна интеграция“, „Връзка на образованието с пазара на труда“ на Програма „Образование“ и „Насърчаване на младежката заетост“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“. В тази връзка, за постигане на амбициозната цел на концепцията, са предвидени интегрирани мерки от сектори: икономика, образование, туризъм, култура, околна среда и транспорт.

Обществени обсъждания на КИТИ с водещ кандидат Община Сливен ще се проведат и на територията на общините-партньори, както следва:

Ø  За Община Ямбол: 9 април от 10.30 часа в ОИЦ – Ямбол, ул. „Търговска“ № 34;

Ø  За Община Тунджа: 10 април от 10.30 часа в залата на Община Тунджа, гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ 1;

Ø  За Община Стралджа: 11 април от 10.30 часа в залата на Клуб на пенсионера – гр. Стралджа.

Ø  Линк към презентация на КИТИ „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора“:

https://docs.google.com/presentation/d/1eef3hTz_rP0U1DR6lmikI_fxnVvmIg9PXWhm07KQw-g/edit?usp=sharing

Ø  Препоръки и възражения по концепция „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора“ могат да бъдат направени чрез онлайн анкета: https://forms.gle/n9z4KdXNDPkzG5ai7, както и на електронната поща на Областен информационен център-Сливен, който е част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие на Югоизточен регион: oicsliven@gmail.com, не по-късно от три работни дни след провеждане на събитието.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук