Предстои съветниците да си гласуват заплатите, те не може да са повече от 880 лв.

48 точки ще бъдат включени в дневния ред на последната за тази година сесия на Общински съвет Сливен, която ще се проведе на 19 декември. Първите две от тях са свързани с това, колко пари на месец ще получават за работата си в полза на обществото кмета, председателя на Общинския съвет и общинските съветници.

Според предложенията, основно месечно трудово възнаграждение на кмета на Община Сливен е в размер на 65 % от максимално определения размер, съгласно постановление на Министерски съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности. Допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, да е в размер на 1 % върху основната месечна работна заплата, за всяка година зачитаща се за придобит трудов стаж и професионален опит, също е записано в предложението. Неофициално изчисленията показват, че кметската заплата ще стане около 3 500 лв. Досега тя беше 1 660 лв.

Относно месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет Сливен, предложението е то да бъде в размер на 65 % от възнаграждението на кмета на Община Сливен, а продължителността на работното му време да е от четиридесет часа седмично. Така заплатата на Димитър Митев ще е около 2 000 лв. на месец.

Предлага се, месечното възнаграждение на общинските съветници за участието им в заседанията на Общинския съвет и заседанията на постоянните комисии да е в размер на 28 % от брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет за съответния месец, но не повече от 880 лв.

При отсъствие на общински съветник от заседание на комисиите без
уважителни причини, ще му се налага за всяко едно отсъствие санкция в размер на 50 лв., а при отсъствие от редовно заседание на Общинския съвет без уважителни причини, месечното възнаграждение ще се намалява с 1/3. Когато общинският съветник не участва в 15 гласувания по същество в рамките на едно заседание на Общинския съвет, ще му се налага санкция в размер на 100 лв.

Сред заложените точки в дневния ред са още, изменение на бюджета на Община Сливен за 2019 и даване на съгласие Общината да кандидатства с проект „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Очаква се съветниците да дадат своето съгласие за кандидатстване на Община Сливен по Проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика, с проекти за „Ремонт на фасади и смяна на фасадна дограма на старата сграда на Община Сливен” и „Ремонт на фасади, покрив и подмяна на фасадна дограма на
сградата на Регионална библиотека „Сава Доброплодни”.

Като точка в дневния ред е заложено и даване на съгласие за изпълнение на двупосочна велоалея с ширина 2,10 м. върху съществуващ тротоар от западната страна на ул. „Радой Ралин“ от кръгово кръстовище „Розова градина“ до пресичането с бул. „Хаджи Димитър“.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук