През миналата година децата в яслите в Сливенско са се увеличили

13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини функционират в област Сливен към края на 2021 г. Местата в тях са общо 677 и в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли остава непроменен, съобщават от Териториално статистическо бюро – Югоизток.

Към 31.12.2021 г. осигуреността с места за област Сливен е 10.4%, и в сравнение с 2020 г. се увеличава с 0.2 процентни пункта.

През 2021 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 563 деца, или с 68 деца повече в сравнение с 2020 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 551 деца, от които момчета са 286, а момичета – 265.

Към 31.12.2021 г. обхватът на децата в област Сливен е 8.5% и в сравнение с 2020 г. остава непроменен.

В разпределението на децата, отглеждани в детските ясли в област Сливен, по възраст към 31.12.2021 г. най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години – 89.8%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст – 10.0% и на последно място са тези до 1-годишна възраст – 0.2% (Фиг. 1).

За да осигурят условия за нормално физическо и психическо развитие и възпитание на децата, към края на 2021 г. в детските ясли работят 198 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 96, от тях 94 са медицински сестри. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 102 души.

 

 

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук