Преподаватели от ПГЕЕ “Мария Склодовска-Кюри” учиха театрални техники за предаване на учебното съдържание в Барселона

Преподаватели от ПГЕЕ “Мария Склодовска-Кюри” посетиха Барселона, за да повишат своите компетентности и да усвоят нови техники за предаване на учебното съдържание. Посещението е част от реализацията на проект 2022-1-BG01-KA122-SCH-000079106 „Театърът като образователен инструмент за предаване на съдържание, решаване на конфликти и управление на класната стая“, на програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, Kраткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Училищно образование“ с бенефициент ПГЕЕ „Мария Склодовска Кюри“- гр. Сливен. Основната цел на проекта е учителите да повишат компетентностите си по отношение на усвояване на театрални техники за предаване на учебното съдържание, разрешаване на конфликти и управление на класната стая, за да държат учениците мотивирани, въвлечени и преживяващи образователния процес.

„Това им позволява да поддържат високо качество и ефективност на образователно-възпитателния процес и да превърнат ПГЕЕ “Мария Склодовска-Кюри” в желано място за обучение, развитие и изяви“, коментира директорът на учебното заведение инж. Татяна Башева-Кънева.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук