Приключи изграждането на изцяло обновения общински път в гр. Шивачево и част от с. Сборище

Приключи изграждането на изцяло обновения общински път в гр. Шивачево и
част от с. Сборище. Проектът е по Програма за развитие на селските
райони „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи
общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка
7.2. За изпълнението му през 2020 г. кандидатства кметът на Община
Твърдица тогава – Атанас Атанасов. Стойността на реконструкцията и
рехабилитацията на общинския път е почти 3 млн. лв. В началото на 2021
г. стана ясно, че Община Твърдица е одобрена и включена под №27 в
списъка на проектите, одобрени за финансиране по процедура „Пътища“.
През 2020 г. Община Твърдица кандидатства по Процедура чрез подбор –
Пътища „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги
и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на
селските райони 2014 г. – 2020 г.“ с проект: „Реконструкция и
рехабилитация на общински път slv1112 в община Твърдица“, включващ с.
Сборище, общинския път и гр. Шивачево. Oбщата стойност на проекта е 2
931 412.74 лева.

Под ръководството на Атанас Атанасов като кмет на община Твърдица от 2019 до 2023 г. са реализирани 23 големи проекта на обща стойност над 23 млн. лв. Подменени са водопроводи, извършена е рехабилитация на няколко улици, санирани са сгради, както и ремонт за около един милион лева на
гимназията в Твърдица. По време на мандатите на Атанас Атанасов в общината от 9 сгради на детски градини само една е останала за ремонтиране. Ремонтирани и санирани са и всички училища в общината, с изключение на това в с. Сборище.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук