Приключи проектът на УНИЦЕФ „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства“

Приключи петгодишният проект на УНИЦЕФ „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства“, който се осъществи в област Сливен в сътрудничество с Областния управител и Кметовете на четирите общини съгласно подписан на 4 септември 2013 г. меморандум. Изпълнението на проекта бе отчетено на заключителна среща в областната администрация с участието на страните по меморандума, представители на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, на РДСП, РЗИ, РУО, ръководители на създадените по проекта услуги за деца. Срещата откри зам.-областният управител Димитринка Петкова.

„Основната ни цел бе да подкрепим реформата на детско правосъдие в България“, заяви Кремена Чобанова, програмен директор в УНИЦЕФ-България. Тя отбеляза още, че голяма част от проблемите, които водят до противоправни деяния, са социални.

По проекта през 2014-2015 г. в Сливен бяха създадени Център за социална рехабилитация и интеграция – здравно-социална услуга, насочена към деца с прояви на психично страдание; „Синя стая“ за щадящо изслушване на деца по граждански и наказателни производства, като до момента са изслушани 33 деца, част от тях – жертва на сексуално насилие; разкрити са преходно жилище с капацитет за 4 деца и наблюдавано жилище с капацитет – 4 младежи за напуснали корекционно-възпитателни институции. През 2016 г. в Нова Загора бе разкрит Център за обществена подкрепа за работа с деца в риск и деца в конфликт със закона и техните семейства, предоставя се и правна помощ. През 2014 г. в Котел започна дейност Център за работа с деца на улицата, в рамките на който се осъществява и образователна услуга за деца на възраст от 2 до 4 години, от уязвими и маргинализирани семейства, с цел превенция на ранното отпадане от училище. През първата година от дейността си оборудването, обучението и издръжката на центровете бяха финансирани от УНИЦЕФ. Към момента услугите са държавно делегирана дейност. През отчетния период УНИЦЕФ работи и по други проекти на територията на област Сливен, един от които – с Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование в област Сливен /бившия Ресурсен център/, свързани с работата с деца със специфични потребности, с проведено обучение на родители за основните психологически потребности на децата, с ранното идентифициране на обучителни затруднения и осигуряване на подкрепа от специалисти в детските градини, с обучението на учители за работа в мултикултурна среда. По проект на УНИЦЕФ бе създаден и Център за майчино и детско здраве, който предоставя социално-здравни консултации и насочващи услуги на бременни жени, родилки и деца до 3-годишна възраст.

Кремена Чобанова съобщи, че оценката за изпълнение на проекта е била възложена на външен оценител. Той е посочил като положителен факта, че на местно ниво проектът е започнал с оценка на уязвимите групи в Сливенска област, включително и на децата в конфликт със закона и на децата в риск. Положително е оценено включването на националния омбудсман Мая Манолова относно проблемите в СПИ-Драгоданово и последвалото му закриване, както и на адвокатурата в Сливен с предоставянето на правни консултации. От името на екипа на УНИЦЕФ Кремена Чобанова изрази благодарност на регионалния координатор по проекта Майя Грозданова, на областната и общинските администрации.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук