Продължителността на живот на населението в Сливенска област намалява

Продължителността на живот на населението в Сливенска област намалява, сочат данните на Териториално статистическо бюро – Югоизток.

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Сливен, изчислена за периода 2019 – 2021 г. е 71.2 години, като спрямо предходния период (2018 – 2020 г.) тя намалява с 1.2 години. Средната продължителност на живота в областта е с 2.4 години по-ниска от средната за страната – 73.6 години.

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете в област Сливен е 68.0 години, докато при жените е с 6.5 години по-висока – 74.5. При мъжете равнището на показателя за област Сливен е по-ниско с 2.1 години от средното за страната, а при жените съответно с 2.9 години.

В периода между 2013 и 2021 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Сливен е намаляла с 1.2 години. При мъжете тя се е понижила с 0.5, a при жените – с 1.9 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периодите 2010 – 2012 г. и 2012 – 2014 – 8.0 години, а най-малка през периода 2019 – 2021 – 6.5 години в полза на жените

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук