Производствен дефект е причината сливенски ученици да получат мухлясъл кашкавал за закуска

Производствен дефект довел до разхерметизиране на част от опаковките, а не отклонения в качеството е причината сливенски ученици да получат мухлясъл кашкавал за закуска през октомври миналата година. Това сочат данните от проверката на Районна прокуратура – Сливен, образувана след самосезиране от средствата за масова информация за получен мухлясал кашкавал в учебни заведения, на територията на град Сливен, по програмата „Училищно мляко”. В резултат на проверката е завишен контрола в тази област от съответните органи, подобрени са условията за производство, преработка, съхранение и транспорт на храните и е сведен до минимум риска при децата да попаднат неотговарящи на нормативните изисквания храни.

Прокуратурата даде срок до един месец да се провери казусът с мухлясалия кашкавал

Припомняме, че Кашкавал с „екстра“ получиха възпитаници на ОУ “ Васил Левски“ Сливен. Директорът Николай Кадирев сигнализира за мухлясалия продукт в Агенцията по храните, от където установявиха, че макар да е в срок на годност кашкавалът е с мухъл. Сигналът беше препратен и към фирмата-производител в Хасково.

Проверката на Прокуратурата е извършена по общия надзор за законност на Прокуратурата и е с разширен обхват относно цялостно спазване изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове, касаещи безопасността и годността на хранителните продукти, предоставяни в училищата и детските заведения в общините Сливен и Твърдица. Тя бе възложена на „Икономическа полиция“ при ОД на МВР – Сливен, както и на Регионална здравна инспекция – Сливен и на Областна дирекция по безопасност на храните – Сливен.

В резултат съответните органи са проверили 91 учебни и детски заведения, кухни и ресторанти с дейност кетъринг, обекти за производство, склад за съхранение и доставка на храни по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”, на павилиони и бюфети на територията на училищата. При проверките са констатирани множество несъответствия и нарушения от различно естество, довели до издаване на 42 предписания и 4 броя актове за установяване на административни нарушения.

Отделно от гореизложеното, Районна прокуратура – Сливен е указала на ОДБХ – Сливен да активизира дейността си по упражняване на контрол върху спазване на нормативните изисквания, касаещи безопасността и годността на храните, предоставяни в училищата и детските заведения. Прокуратурата е изискала да бъде уведомявана за предприетите действия, включително и за контрола върху издадените досега предписания.

По отношение на установените данни за преетикиране с нов срок на годност на получен в НУ „Васил Левски” кашкавал, материалите са отделени в нова преписка с оглед допълнителна проверка и преценка наличието на данни за извършено престъпление от общ характер.

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук