Промени в движението на 4 места в Сливен заради ВИК ремонти

Заради изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения, съобщават от водното дружество.

В района на следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването:

1. Главен клон I по ул. „Индустриална“, южна промишлена зона;

2. Главен клон II висока зона – по бул. „Тракия“ и ул „Булаир“, кв. „Комлука“;

3. Главен клон IX средна зона – по бул. „Хаджи Димитър“;

4. Главен клон VI висока зона – по ул. „Карандила“.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук