Промени в организацията на движението в Сливен заради ВИК ремонти

В периода 06.02.2023 – 19.02.2023 г., във връзка с изпълнението на строително-
монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи
водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи
до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на
движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр.
Сливен с минимални затруднения. За това информират от ВИК Сливен.
В района на следните участъци и улици е създадена временна организация на
движението и са възможни прекъсвания във водоподаването:
Строителни дейности по водопроводната мрежа на:
1. Главен клон I висока зона (3) – пресичане на р. Асеновска;
2. Главен клон I висока зона (8) по ул. „Великокняжевска“;
3. Главен клон I висока зона (9) по ул. „Кутелка“;
4. Главен клон III висока зона (3) по ул. „Асен Златаров“.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД се извинява на своите потребители за
причиненото неудобство.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук