Променят наредбата за общинските жилища, с 60 хил. лв. повече ще са приходите от наеми

Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища е записано като първа точка, която съветниците трябва да разгледат на предстоящата в края на януари сесия на Общинския съвет. Предложението за проект на тази наредба е обосновано от протест на Окръжна прокуратура-Сливен, с което се предлага да се отмени в цялост като незаконосъобразна настоящата наредба, тъй като не отговаря изцяло на изискванията на Закона за нормативните актове.

„Представения проект на наредба има за цел да регламентира условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, настаняване в резервни и ведомствени жилища, прекратяване на наемните отношения и продажба на общински жилища. Проектът е съобразен с действащите нормативни разпоредби и е насочен към по-пълна и по-прецизна регламентация на обществените отношения предмет на наредбата. Наред с това, в него се предвижда нов подход към уредбата на обществените отношения, в който са преодолени вътрешните противоречия, налице е структура на акта, която отговаря на целите му и на общите правила на Закона за нормативните актове и указа за прилагането му“ е записано в документацията към предложението.

При прилагане на новата уредба се очаква влияние върху финансовите
резултати, като годишните приходи от наеми ще се повишат с около 60 000 лева.

На сесията следващия четвъртък ще бъде разгледана и Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., трябва да бъде утвърден и списъка на общинските жилища по предназначение за 2020 год. и да се определи размера на трудовите възнаграждения на кметовете на
кметства, считано от 01.01.2020 г. Сред най-важните точки на сесията е тази, свързана с Проекта за бюджет на община Сливен за 2020 г.

1 Коментар

  1. Мнение на обществеността:
    Ромите работят нелегално. Семейството до мен в София така правят. От общината само говорят за съчувствие, когато ги викаме на проверйа, дори не идват с пращат хора от други институции, просто ги мързида дойдат. Едва ли ги прияериха за соходи, макар че подадохме сигнал. За нарушаването на вътрешния ред което тече години на ред казват същото, че ще следят случая. Просто на държавата не й пука явно че ромите ги лъжат за всичко!

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук