Публикуван е Доклад относно План-сметката за дейностите по третиране на отпадъците за 2024 г.

Община Сливен публикува днес за публично обсъждане Доклад относно План-сметка за дейностите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2024 година. Докладът е съобразен с динамичните  промени в законодателството в България.

В 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, всички заинтересовани лица могат да подават писмени становища, мнения и коментари по Доклада в деловодството на  община Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1 или на следния e-mail адрес: kmet@sliven.bg

Докладът е публикуван на адрес:

https://mun.sliven.bg/uploads/BD22496E77062F8EA6D8F2C063D4A89C

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук