„Пътнически превози“ Сливен иска нов кредит от над 1 млн. лв., за да плаща дълговете си

Даване на съгласие за сключване на договор за дългосрочен кредит на ‘Пътнически превози’ ЕООД, гр. Сливен е сред 30-те точки от дневния ред на предстоящата сесия на Общинския съвет. Дружеството иска нов банков кредит в размер на 1 млн. 450 хил. лв., за покрива стари задължения.

„В резултат от въведеното извънредно положение причинено от пандемията с Covid 19 финансовото състояние на дружеството се влошава. Приходите от продажби за месеците март, април, май и юни са намаляли с 44.6 % спрямо същия период на 2019 г. Намаленият пътникопоток води до намаление в размера на приходите и компенсациите. Предприети са мерки за ограничаване на разходите. Дружеството изплаща приоритетно заплатите на служителите, електроенергията и горивата, като задълженията към останалите доставчици се обслужват периодично, без да се допуска да се увеличават.

Към момента задълженията на „Пътнически превози” ЕООД, гр. Сливен към НАП
са 128 хил. лв., задълженията за гориво са 1 114 хил. лв., от които 126 хил. лв. неустойка за просрочени плащания, а задължението по ползвания банков заем е 347 хил. лв. Дружеството изпитва недостиг на свободен паричен ресурс в резултат на възникналата ситуация с Covid 19.

Проблемът с ликвидността на „Пътнически превози” ЕООД, гр. Сливен може да
бъде преодолян при отпускане на нов банков кредит в размер на 1 млн. 450 хил. лв. Със сумата ще бъде изплатено задължението за гориво, натрупано в продължение на две години и ще бъде рефинансиран ползвания към момента заем от ПИБ АД, като по този начин разходите за лихви ще намалеят с 50 % на годишна база и това ще подобри ликвидността на дружеството“ е записано в предложението за сесията.

Сред важните за гласуване точки са тези за годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Сливен за 2019 г. и изменението на бюджета на Община Сливен за 2020г. Съветниците трябва да изберат Временна комисия за изработване на Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация. Трябва да бъдат утвърдени и промените в културния календар на Община Сливен.

Сесията ще започне от 09.00 часа в заседателната зала на община Сливен.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук