Разширяване на жилищни зони, производствени терени и пътища са заложени в новия Общ устройствен план на Общината

Разширяване на жилищни зони, производствени терени и пътища са заложени в проекта за нов Общ устройствен план на община Сливен. Към него е изготвена и екологична оценка. Предложението ще бъде внесено за разглеждане на сесията на Общинския съвет в четвъртък. Днес то беше представено по време на заседание на постоянните комисии към местния парламент от Красимир Хаджиминов – директор на дирекция „Устройство на територията“ в община Сливен. Планът представлява прогноза за социално, икономическо и пространствено развитие, обществено обслужване, турстически зони, недвижими културни ценности, зелена система, комуникационно-траспортна система, електроснабдяване, газоснабдяване и водоснабдяване, телекомуникация и детайли на населените места.

1 млн. 366 хил. декара е площта на община Сливен, със своите 44 населени места, тя е най-голямата по площ община в страната. Проектът е съгласуван с 29 заинтересовани институции и инстанции в страната. В него са взети предвид предложения и от общинска администрация и от гражданите. Хоризонтът за действие на този тип планове е 20-25 години. Липсата на такъв план ще блокира работата на общината, обясни още Краси Хаджиминов.

По думите му, всяко населено место е разработено детайлно, първо като жилищна територия, като почти навсякъде е предвидено разширяване с включване на допълнителни територии в регулации. „Увеличени са производствените зони на населените места като са включени допълнителни територии, разширени са гробищните паркове, на някои места са предвидени и нови, увеличени са терените за курортни дейности като е потвърден статута на Сливенските минерални бани и на Ичера като туристическа дестинация. Най-важното, което постигнахме с този план е, че определихме граници на Карандила и на Даулите, които до този момент нямаха никакъв план за развите като урбанизирана част. Зелените площи също са увеличени“, каза още той.

По отношение на транспортната инфраструктура,предвижда се второкласния републикански път II-53 в участъка между Сливен и Ямбол е уширен от двулентов в четирилентов. Това е свързано с новата икономическа зона, която разработваме около летище „Бършен“. В плана е предвидена и направата на нов транспортен възел до Кермен за връзка с АМ „Тракия“. Предвидени са и обходни маршрути, които да изнесат траспортния поток от селата. Предвидено е още по направлението Кермен-Скобелево-Бозаджи терен за логистично производствена база.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук