Ремонтираха четири детски градини в Сливен с пари по проект

Община Сливен приключва проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен “. В резултат на проекта са обновени и модернизирирани четири обекта на образователната инфраструктура – детските градини „Детство”, „Зорница”, „Мак” и „Вержин и Хаик Папазян”.

Проектът е финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.015-0001-C01 от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.015 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Сливен”.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук