РИОСВ провери ТЕЦ Сливен и откри съхраняване на отпадъци в нарушение пред една площадка

РИОСВ Стара Загора е извършила идвънредна проверка в ТЕЦ Сливен и е открила съхраняване на отпадъци в нарушение само пред една площадка.

Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите санаправили извънредна проверката на територията на „Топлофикация Сливен“ ЕАД във връзка с постъпил сигнал от сдружение „За Земята“ за съхраняване на отпадъци с неизвестен произход и наличие на неприятна миризма, съобщават от РИОСВ.

Според действащото комплексно разрешително (КР) на „Топлофикация Сливен” и схемата на площадките на територията на ТЕЦ е разрешено да се съхраняват RDF и биомаса на площадки под №14, 15 и 17. След оглед и обход на тези площадки се констатира, че на всички регламентирани площадки се съхраняват разрешени видове отпадъци, с установен произход и в съответствие с условията на КР и законовите изисквания. Проверката установи, че не са получавани отпадъци в „Топлофикация Сливен” в резултат на трансграничен превоз по Регламент (ЕО) 1013/ 2006 след поредицата проверки през лятото и есента, извършвани по разпореждане на прокуратурата.

Извън границите на площадките – пред една от тях, проверяващите установиха съхраняване на биомаса и RDF в нарушение, за което е издадено предписание за почистване на терена и уведомяване на РИОСВ – Стара Загора за предприетите мерки. За констатираното нарушение – съхраняване на отпадъци извън регламентираните в КР площадки, предстои образуване на административно-наказателна преписка. РИОСВ – Стара Загора ще извърши последващ контрол за проследяване изпълнението на даденото предписание.

Не е установено наличие на неприятни миризми. За да се предотврати запалването на съхраняваните на площадките отпадъци на територията на ТЕЦ, са изградени два противопожарни хидранта.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук