Родителите на 897 първокласници в Общината са получили помощ от държавата

Родителите на 897 първокласници в Община Сливен са получили помощ от държавата, за да изпратят децата си на училище. При 34 заявления са били дадени откази, съобщават от дирекция „Социално подпомагане“ Сливен. Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2019/2020 г. е 250 лева. От тази година е променен начина на изплащане на помощта, като петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането й. Останалатачаст от петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

Когато помощта е отпусната и петдесет на сто от размера й е изплатен или предоставен, но съгласно служебно получената информация от Министерство на образованието и науката през втория учебен срок детето не продължи да посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, плащането или предоставянето на остатъка от помощта не се извършва, а изплатената част от помощта се възстановява.

През 2019 г. общо в област Сливен еднократна помощ за ученици, записани в първи клас са получили 1 430 родители.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук