РУО Сливен с важна информация за кандидатстващите след 7 клас и родителите им

Документи за приемане на ученици в VІІІ клас ще се подават в периода 5 – 7 юли 2022 г. Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране е еднократно и може да бъде извършено по един от два начина – по електронен път и на хартиен носител в училище-гнездо.

По електронен път това ще става на адрес: https://infopriem.mon.bg. Входът в системата е с входящ номер и код за достъп, налични в служебните бележки на учениците, които те са получили от съответните училища. При избиране на професионална паралелка задължително се прикачва сканирано в PDF формат медицинско свидетелство /файлът трябва да е не по-голям от 2 MB/, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.

Подаване на заявление може да стане и на хартиен носител. В област Сливен се извършва в следните училища-гнезда:

o Основно училище „Д-р Иван Селимински” – Сливен;

o Основно училище „Елисавета Багряна“ – Сливен;

o Основно училище „Христо Ботев“ – Сливен;

o Начално училище „Св. Паисий Хилендарски” – Нова Загора;

o СУ „Георги Ст. Раковски“ – Котел;

o СУ „Неофит Рилски“ – Твърдица.

Не е направено разпределение на посочените училища по райони, общини или друг признак. Можете по Ваш избор да решите в кое от тях Ви е удобно да подадете документи.

Работното време ще бъде от 8.00 ч. до 18.00 ч.

При подаване на заявление в училището-гнездо е задължително да присъства родител /настойник/ на ученика. В заявлението ученикът подрежда желанията си по реда на предпочитание.

Учениците, успешно завършили VІІ клас през настоящата учебна година, следва да подадат посочените документи за участие в държавния план-прием в VІІІ клас, а именно:

– заявление за участие в класиране по образец с подредени желания /предоставя се на ученика в училището, в което се подават документите/;

– копие от медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии, независимо на кое място в заявлението е посочена професионална паралелка /носи се и оригиналът за сравняване/.

Ученици, придобили основно образование преди настоящата учебна година и сега пожелали да кандидатстват в VІІІ клас, не следва да подадат заявление за участие в първи етап на класиране в училищата-гнезда, а на място в Регионално управление на образованието – Сливен, бул. „Братя Миладинови“, ет. 2, стая № 215. Освен посочените по-горе документи, те следва да носят и свидетелството си за основно образование.

Ученици от училища на чужди държави, желаещи да участват в държавния план-прием в VІІІ клас, също следва да подадат заявление в Регионално управление на образованието – Сливен, бул. „Братя Миладинови“, ет. 2, стая № 215. Те следва да носят и удостоверение за признато основно образование.

Резултатите от първи етап на класирането ще бъдат обявени до 12.07.2022 г.

Записването ще се извършва в училището, в което ученикът е приет, в срок 13 – 15.07.2022 г. включително. В същия срок може да се подаде заявление за участие във втори етап на класиране, без да се променят и пренареждат желанията.

Във втори етап на класиране участват кандидатите, които:

– не са приети на първи етап – те участват, без да подават заявление за втори етап;

– са приети по второ или следващо желание, но не са се записали – в този случай заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което ученикът е приет.

Учениците, участвали във втория етап на класиране, се класират на мястото си от първия етап или на по-предно свое желание. След обявяване на резултатите класираните ученици следва да се запишат в училището или губят мястото, на което са класирани.

 

В третия етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са кандидатствали до момента. За участие в третия етап се подава заявление, в което се подреждат желанията за обявените свободни места в паралелки.

 

При записване в училището се подава заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и оригинал на медицинското свидетелство /за прием в професионални паралелки/.

 

Допълнителна информация може да бъде получена от директорите на училищата, в които се обучават седмокласниците, както и на електронната страница на РУО – Сливен, раздел Прием.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук