РУО Сливен с информация за подаване на заявления за прием след 7 клас

Документи за приемане на ученици в VІІІ клас ще се подават в периода 5-7 юли 2021 г., съобщават от РУО Сливен. Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране е еднократно и може да бъде извършено по електронен път или на хартиен носител чрез посещение в едно от разкритите училища-гнезда, а именно:

o Основно училище „Д-р Иван Селимински” – Сливен;
o Основно училище „Елисавета Багряна“ – Сливен;
o Начално училище „Св. Паисий Хилендарски” – Нова Загора;
o СУ „Г. С. Раковски“ – Котел;
o СУ „Неофит Рилски“ – Твърдица.

Не е направено разпределение на посочените училища по райони, общини или друг
признак. Всяко от тях може да бъде посетено и използвано по избор на учениците и на
родителите им, за тяхно удобство. Работното време ще бъде от 8.00 ч. до 18.00 ч. При
подаване на заявление в училището-гнездо е задължително да присъства родител
/настойник/ на ученика. В заявлението ученикът подрежда желанията си по реда на
предпочитание.

Документите, които следва да се подадат, са:
– заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
– копие на свидетелство за завършено основно образование – за ученици от
училища от друга област или когато образованието не е придобито в годината на
кандидатстването;
– копие от медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на
ученика – за кандидатстващите за специалности от професии /независимо на кое
място в заявлението е посочена професионална паралелка/;
– копие на удостоверението за признато основно образование – за учениците
от училища в чужди държави.
Заявлението се предоставя в училището, в което се подават документите. Заедно с
копията се носят и оригиналите на документите за сверяване.
Предвид необходимостта от спазване на противоепидемични мерки, е подходящо
при възможност заявленията да бъдат подавани по електронен път. Ако семействата
не разполагат вкъщи с необходимите технически средства, както и по тяхно желание,
могат да се обърнат за съдействие /ползване на техника и помощ от компетентно лице/
към училището, в което ученикът е завършил седми клас.

Ако бъде избран другият начин за подаване на заявление и съответно бъде посетено
училище-гнездо, следва стриктно да се спазват правилата и противоепидемичните
мерки, определени от директорите:
– използване на маски;
– използване на лични химикалки;
– недопускане на струпване на хора;

– спазване на разстояние от най-малко 1,5 м между участниците в процеса;
– при необходимост от изчакване, това да става пред училищната сграда, а не
вътре в нея;
– използване на дезинфектанти, осигурени от директорите на училищата-гнезда.

Резултатите от първи етап на класирането ще бъдат обявени до 13.07.2021 г.
Записването ще се извършва в училището, в което ученикът е приет, в срок до
16.07.2021 г. включително. В същия срок може да се подаде заявление за участие във
втори етап на класиране, без да се променят и пренареждат желанията.

Във втори етап на класиране участват кандидатите, които:
– не са приети на първи етап – те участват, без да подават заявление за втори етап;
– са приети по второ или следващо желание, но не са се записали – в този случай
заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в
което ученикът е приет.

Учениците, участвали във втория етап на класиране, се класират на мястото си от
първия етап или на по-предно свое желание. След обявяване на резултатите
класираните ученици следва да се запишат в училището или губят мястото, на което са класирани.

В третия етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са
кандидатствали до момента. За участие в третия етап се подава заявление, в което се
подреждат желанията за обявените свободни места в паралелки.

При записване в училището се подава заявление до директора, оригинал на
свидетелството за завършено основно образование и оригинал на медицинското
свидетелство /за прием в професионални паралелки/.

Допълнителна информация може да бъде получена чрез училищата, в които се
обучават седмокласниците, както и чрез електронната страница на РУО – Сливен,
раздел Прием.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук