Само пет точки ще разглеждат новите общински съветници на първата си редовна сесия

Само от пет точки се състои дневния ред на първата редовна сесия на новия Общински съвет Сливен. На 28 ноември съветниците ще трябва да изберат заместник – председатели на Общинския съвет както и членове, и ръководства на постоянните комисии към съвета.

За председател на Постоянната комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и контрол на изпълнение на решенията на Общински съвет е предложен Станимир Комбалов. За ръководител на Постоянната комисия по общинска собственост и местно самоуправление е предложена Керанка Стамова. Иван Данчев е предложен за председател на Постоянната комисия по европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи. За председателското място на Постоянната комисия по финанси, бюджет, икономическо развитие кандидат е Юлия Пелишева-Гавазова. Радослав Кутийски е предложен за председател на Постоянната комисия по инвестиционна политика и устройство на територията. Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания вероятно ще бъде оглавена от Лидия Димитрова. Димитър Павлов е кандидатурата за ръководител на Постоянната комисия по здравеопазване, социална и жилищна политика. Пламен Крумов се очаква да оглави Постоянната комисия за децата, младежта и спорта, а Постоянната комисия по оперативен контрол – Мустафа Мустафов. Постът председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, туризъм, селско и горско стопанство се очаква да заеме Тодор Братанов. Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси вероятно ще бъде поверена за ръководство на Момчил Пантелеев.

Като трета точка е записано утвърждаване на броя на кметските наместници в Общината и определяне на правомощията им според Закона за местното самоуправление и местната администрация. Общо 17 населени места в Общината ще имат наместници.

Съветниците ще трябва да определят свой представител в Общото събрание на Националното сдружение на общините в България и в Общото събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук