Сградният фонд по селата в областта не е достатъчен, за да побере децата и учениците

Сградният фонд по селата в голяма част от селата в област Сливен не е достатъчен, за да побере децата и учениците. Много от ползваните в момента сгради са стари и непригодни за нуждите на учениците. Това стана ясно по време на провелото се днес заседание на Областният координационен съвет за обхват на децата и учениците в образованието. Представителите на общините и държавните структури решиха областният управител Чавдар Божурски да информира вицепремиера Томислав Дончев за поставени от тях въпроси, свързани с дейностите по обхвата.

На първо място, със задържането на децата и учениците в образованието в Сливенска област възниква необходимост от разширяване на сградния фонд. И в четирите общини на областта са сформирани групи с подлежащите на задължително предучилищно обучение деца на 5 и 6 години. За сметка на това в някои населени места са принудени да редуцират броя на записаните в детските градини деца под 5 години , тъй като не достигат помещения. Най-големи нужди в това отношение имат детските заведения в община Твърдица, в две от големите села в областта – сливенското с.Тополчане и котленското с.Градец, където въобще няма детски градини, както и в сливенското с. Сотиря и твърдишкото с.Сборище, където детските градини нямат собствени сгради и заемат непригодна за нуждите им база. От разширение на сградния фонд се нуждаят част от основните училища в големите села на областта, в които има ръст на раждаемостта. Сградите са построени преди 20-30 и повече години и капацитетът им не е достатъчен. Във връзка с това общините и образователните институции настояха за разяснения към кое от министерствата, ангажирани с обхвата, да се обърнат за решаване на тези проблеми и кои ще са източниците на финансиране.

На второ място, структурите на МВР и на МТСП нямат право на достъп до общата информационна система по обхвата и по тази причина обмяната на данни с РУО и образователните институции се бави. В Сливенска област ОД на МВР и РДСП имат възможности и разполагат с устройства, за да използват информационната система и предлагат да им бъде разрешен достъпът до нея.   

Към момента на обхват подлежат 4 698 деца и ученици в Сливенска област. От тях 2 686 са отпаднали през тази учебна година, като 1 171 са в чужбина.

24 208 са учащите се деца и ученици в област Сливен. През октомври 2 601 от тях са отсъствали 3 и повече дни от детска градина или са направили 5 и повече неизвинени отсъствия.

Областният координационен съвет е сформиран във връзка с Механизма за обхват и задържане на децата и учениците в задължителното предучилищно и училищно образование. Национален координатор по механизма е вицепремиерът Томислав Дончев.

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук