Сектор БДС възобновява организирания прием на заявления за подмяна на лични документи

От тази седмица сектор „БДС“ към ОДМВР-Сливен възобновява организирания прием
на заявления за подмяна на български лични документи. При потвърдено желание от
институции, ведомства или кметства организирания прием са осъществява
посредством стационарна биометрична станция, осъществяван в зала за прием на
граждани на втори етаж на ул. „Д-р Миркович“ № 2 или мобилна биометрична станция
от служители на сектор „БДС“, ОДМВР Сливен, при спазване препоръките, свързани с
работата в условията на епидемична обстановка.

Припомняме на гражданите, че срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г. се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на Р
България. По искане на лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичането на удължения 6-месечен срок. За срока на удължаването СУМПС е валиден
индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на МПС
само на територията на Р България. По искане на лицето ново СУМПС може да се
издаде и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

Лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от Областна дирекция на МВР –
Сливен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични
документи във всяко едно от звената БДС на територията на Сливен – РУ Нова Загора,
РУ Котел, РУ Твърдица. Готовите лични документи се получават в звеното БДС на
ОДМВР-Сливен, където е подадено заявлението.

В тази връзка на електронната страницата на ОДМВР-Сливен е предоставена
информация за натовареността на служби БДС по районни управления.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук