Сектор БДС- Сливен:Предстои подмяна на 20 000 лични карти до края на 2021 година

Предстои подмяна на 20 000 лични карти до края на 2021 година, съобщават от Сектор БДС-Сливен.  Във връзка с изтичащият голям брой български лични документи през 2021 г. и с цел предотвратяване появата на напрежение през летният сезон при административното обслужване на гражданите при издаване и подмяна на български лични документи в ОД МВР Сливен е създадена необходимата организация.

За улеснение на гражданите временно се въвежда удължено работно време на звено
“Български документи за самоличност” при ОДМВР – Сливен (Сливен, ул. “Д-р
Миркович“ №2). От 31.05.2021 г. звеното работи без прекъсване от 07:30 до 17:30
часа.

Удължаване на срока на валидност на личните карти и паспорти с 6 месеца важи само за документите, които са изтекли до 31.01.2021г. Личните карти, изтекли след тази дата, подлежат на подмяна в срок от 30 дни след датата на изтичане. Паспортът се връща в тримесечен срок след изтичане на валидността му.

До края на 2021 г. в област Сливен предстои подмяната на приблизително 20 000 лични карти, 17 000 паспорта и 12 000 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Към момента административното обслужване е спокойно и няма струпване на граждани в звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Сливен.

Лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от Областна дирекция на МВР –
Сливен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични
документи във всяко едно от звената БДС на територията на Сливен – РУ Нова Загора,
РУ Котел, РУ Твърдица. Готовите лични документи се получават в звеното БДС на
ОДМВР-Сливен, където е подадено заявлението.
Не е задължително да се изчаква изтичане валидността на личната карта или паспорта, за да се подава заявление за нов документ.

Създадена е необходимата организация за осъществяване на „организиран прием“ на
заявления за издаване и подмяна на български лични документи (лична карта и/или
паспорт). От тази възможност могат да се възползват институции, ведомства, кметства
предприятия и фирми на територията на гр. Сливен. Ако служителите им не могат да се явят в звената „БДС“ при ОДМВР Сливен, обслужването ще се извършва посредством мобилна биометрична станция. За осъществяване на „организиран прием“ на заявления за подмяна и издаване на лични карти /паспорти е необходимо ръководителят на съответното ведомство, кметство, фирма или държавна структура да отправи искане до Директора на ОД МВР Сливен и предостави списък на желаещите да подменят документите си за самоличност. В писмото си посочете лице за контакт. Служител от ОДМВР – Сливен ще осъществи връзка с определеното от Вас лице за контакт и съвместно ще се създаде необходимата организация за доброто и бързото
административно обслужване на гражданите. Готовите документи за самоличност всеки служител ще получи на гишетата на сектор “БДС” в съответните полицейски
управления. Повече информация по отношение на процедурата за организиран прием на заявления може да получите на телeфони: 044/ 644-355.

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес:e-uslugi.mvr.bg всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на:
• лична карта и/или паспорт
• удостоверение за събития свързани с издаването на документи
За да ползвате електронните услуги на МВР е необходимо да притежавате валиден
квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

Ежедневна информация, свързана с издаването на българските лични документи може да се получи на телефони: 044/644-355.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук