Сливенска действителност: Да искаш да раздаваш присъди, когато срещу теб има заведени няколко дела

Как журналист, който е клиент на Прокуратурата, се опитва да стане съдебен заседател чрез некоректни средства, използвайки нарочно публично злепоставяне на свои конкуренти в конкурса, ви разказахме в предишен материал на сайта Slivenpost.bg. За това дали комисията, която е натоварена с отговорността да направи подбора, го е прочела можем само да гадаем, но разгласяването на недотам „моралното поведение“ на въпросното лице стана повод до редакцията ни да бъде изпратено писмо, в което наш читател твърди, че журналистът манипулира и шантажира хора, от които зависи избора му и афишира близките си връзки с някои от тях. В писмото се акцентира върху моралната страна на това да раздаваш правосъдие, когато срещу теб има заведени куп дела за неособено пристойно и морално поведение.

Може ли журналист, клиент на Прокуратурата, да стане съдебен заседател ?

Публикуваме писмото без редакторска намеса:

„Преди дни Сливенпост сигнализира за това, че клиент на Прокуратурата с текущо дознание за заплаха за убийство и сигнали срещу него за домашно насилие стремглаво се е устремил към възможността самия той да раздава присъди.
Ако се запознаем по-подробно с Наредбата за изискванията към потенциалните съдебни заседатели в България ще научим, че освен да имаш средно образование, да не си бил доносник на ДС /или поне досието ти да е изгоряло в някой пожар/ и да нямаш влязла в сила присъда /до момента на кандидатстването/ е необходимо да отговаряш и на определени етични и морални принципи. Ето и част от тези задължителни условия към кандидатите.

„Като представители на обществото в съдебния процес- съдебните заседатели са длъжни да се грижат за постановяване на справедливи съдебни присъди според преобладаващото разбиране на обществото за справедливост, като в рамките на общите и абстрактни норми на закона отчитат особеностите на всеки конкретен случай и го решават, опирайки се на критерии, свързани с общочовешките ценности и ценностите на демократичната правна уредба.“ Това гласи наредбата.

Заседателите имат немалка роля в наказателните дела на първа инстанция. Заседателите биха могли да обърнат дадено дело, защото винаги са мнозинство в съдебния състав и имат равни права и задължения със съдиите. По време на съвещанието за присъда би трябвало първо да се произнесат заседателите и едва след това и професионалните съдии. Естествено, има магистрати, които решават и просто уведомяват заседателите. А те искат да угодят на съдията и не му се противопоставят. Но не е изключение и съдията да напише особено мнение за присъда, решена от заседателите.

Заседател може да стане всеки дееспособен български гражданин на възраст между 21 и 68 години. По дефиниция заседателят трябва да има поне средно образование, да се ползва с добро име в обществото и да не е осъждан за умишлено престъпление. Публична тайна обаче е, че общинарите подготвят и одобряват списъците на партиен принцип и по-често водещият мотив е да уредят някого. А така заседателят може да се окаже в опасна зависимост. В същото време за тях не се предвижда никаква публичност. А имената им много често са заличени от присъдите, които се публикуват в онлайн регистрите.

Промяна в уредбата на заседателите е, че те вече се избират чрез жребий на случаен принцип, по подобие на определянето на съдиите. Така, поне на хартия, вече няма как съдия да предпочита да работи точно с определени заседатели, а те винаги да се съгласяват с решенията му, за да си гарантира участия в повече заседания и по-добри хонорари.

Сред етичните принципи за заседателите в наредбата е записано: „При изпълнение на функциите си да действат по съвест и убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като не се поддават на натиск, заплахи, стимули, преки или косвени влияния, независимо от техния източник“. И още: „Съдебните заседатели са длъжни да извършват дейността си обективно и добросъвестно, като се стремят вярно и точно да анализират и оценяват всички факти, обстоятелства и доказателства по делото, като избягват поведение, което може да се възприеме като привилегироване, предразположеност, предубеденост или предразсъдък, основани на раса, произход, етническа принадлежност, пол, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Съдебните заседатели трябва да се ръководят от правилото, че обвиненото лице се счита за невинно до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, в която се установява противното“.

Казва се още, че те трябва да имат политически неутралитет и да не допускат да бъдат повлияни от свои или чужди политически пристрастия. Освен това трябва да са почтени и благоприлични – по всяко време и във всяка среда да имат морално и пристойно поведение, не приемат материални или нематериални облаги независимо от естеството им, които не им се следват и могат да поставят под съмнение тяхната независимост и безпристрастност; да се въздържат от действия, които са в разрез с представите на обществото за благоприличие и могат да компрометират тях и тяхната обществена функция.

Ако прочетете внимателно горните редове ще разберете моята тревога, че в съдебната ни система, която би трябвало да е справедлива и обективна, се допускат хора, обвинени за клевета, набеждаване, заплахи за убийство, насилие. Хора, които шантажират, подкупват, манипулират, охулват и клеветят неудобните им в момента.
Същият този, журналист, е споделил пред свои близки, които предпочитат да останат анонимни, че би имал лична изгода от позицията си на съдебен заседател за делата, които се водят и биха се водили срещу него в бъдеще, тъй като съд и Прокуратура биха погледнали по-благосклонно на обвиняем, ако преди това самите те са го избрали и одобрили като такъв. Така той самия ще прави услуга на съдиите, когато се налага да се подкрепя издадена от тях присъда, а те ще му връщат услугата, затваряйки си очите за неговите прегрешения и престъпления.

И сигурно пак няма кой да разсече възела и пак личните интереси, сделките с компромати, липсата на морална кауза и свеждането на всяка позиция и длъжност до това „да вземем един хонорар“ продължават да се подкрепят с безгласието и нехайството, на хората, които ще раздават правосъдие.

Затова и никой в България не вярва на справедливост и обективност на съдебната ни система. Затова и в България има толкова много тежки престъпления през последните години. Защото престъпниците не се страхуват и се чувстват недосегаеми. Та нали, ако не сред съдии и прокурори, то поне сред съдебните заседатели все ще намерят някой съмишленик и подобен на тях, който ще ги разбере и оправдае.

Апелирам към по-внимателно и задълбочено проучване на кандидатите, които ще определят човешки съдби и недопускане на хора, свикнали да си проправят пътя през живота с манипулации, изнудване, клевети, измислени обвинения към околните и съмнително психично здраве“, се казва още в писмото.

Резултатите от избора на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд в Сливен ще бъдат обявени на 9 септември 2019 г. , а ние ще следим дали въпросното лице все пак ще бъде избрано за съдебен заседател и дали близките му отношения с член на комисията по подбора ще изиграят роля в този процес.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук