Службите за спешно реагиране на работна среща в Сливен

Старши комисар Димитър Величков бе домакин на работна среща, касаеща
взаимодействието между службите за спешно реагиране и институциите за област
Сливен. Срещата е инициирана от Дирекция „Национална система 112” към МВР, като
основна тема бе анализът за взаимодействието между службите за първото
шестмесечие на 2023 година. Участие взеха директорът на Районен център 112 – Бургас Наталия Миткова, д-р Василиса Симеонова директор на Центъра за спешна медицинска помощ –Сливен, ръководители на структури и директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Сливен комисар Владимир Демирев, служители към Оперативните дежурни части на ОДМВР-Сливен, ръководители на районни управления и сектори в областната дирекция на МВР.
Старши комисар Величков отбеляза важността на доброто взаимодействие и
координация между всички отговорни институции за осигуряване защитата на живота и здравето на хората, опазването на околната среда и имуществото на гражданите.
Районен център 112-Бургас представи данните от анализа за периода 01.01.2023 до
30.06.2023 година за общата работа между телефон 112 и останалите институции.

Бяха отчетени резултатите по общини, брой получени и отработени сигнали. Дискутираха се тенденциите, добрите практики и се обсъдиха определени организационни въпроси за постигане на по-висока оперативност и ефективност. От Районен център 112-Бургас отчитат значителен спад в недействителните обаждания, което е постигнато, както с налагане на глоби и санкции от страна на МВР, така и с редица инициативи на районния център за популяризиране на телефон 112 сред определени целеви групи.

Презентирани бяха нови технологии за обслужване на спешните повиквания в
Националната система 112, услугата eCall в България, разширената мобилна локация
/Advanced Mobile Location – AML/, както и достъпът на хора със слухови и/или говорни
увреждания до ЕЕН 112. Националната система 112 стартира като пилотен проект през юли 2007 година в София, като година по-късно се разширява и днес обхваща шест центъра за приемане и обслужване на спешни повиквания, които са изградени във всеки от районите за планиране, определени със закона за регионалното развитие – София, Русе, Монтана, Бургас, Кърджали и Варна. От месец август 2008 година Районен център 112-Бургас е основното звено в координацията на службите за спешно реагиране за областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук