Социалните структури в областта се отчетоха на министър Бисер Петков

Социалните структури в областта се отчетоха на министър Бисер Петков. По време на визитата си в Сливен вчера министърът на труда и социалната политика се срещна с ръководителите на структурите в Сливен, подчинени на ведомството му. Домакин на срещата бе областният управител Чавдар Божурски. В нея взе участие и изп.директор на ИА „Главна инспекция по труда” инж.Румяна Михайлова. „Искам да чуя какви са резултатите от текущата ви работа, какви проблеми и предложения имате, защото всички сте хора с много опит, какво е настроението и духа на колегите”, заяви министърът.

Директорът на РДСП Тотка Костова информира за хода на текущите кампании. Към момента 7 943 души в областта са кандидатствали за целево подпомогане за отопление. Обхватът на подкрепата е увеличен, а размерът на месечната помощ е завишен на 93, 18 лева.  898 са подадените заявления за еднократна помощ за децата, които за първи път ще започнат първи клас. По механизма за лична помощ са издадени 259 направления, очакват се данни за сключените договори. По новата програма за достъпна жилищна среда са постъпили 3 молби за последните два дни. Лицата с увреждания в областта са 14 084, като 13 978 от тях са с месечна подкрепа. Дискутирани бяха част от основните проблеми в социалната сфера в областта: бягството на родилки и изоставянето на новородените им деца без съгласие за осиновяване и регистрираните близо 400 малолетни майки.

От тази есен Дирекцията „Инспекция по труда” е включена в изпълнението на механизма за връщането и задържането на децата и учениците в образованието, съобщи директорката Ирена Иванова. До момента са установени три случая на работа на непълнолетни като пастири, за които са уведомени институциите, включително и РИО. Инспекцията е изпратила писма до всички работодатели с над 50 наети лица във връзка с влизането в сила на Закона за хората с трайни увреждания. През септември ще се проведе и разяснителна кампания на място. Броят на еднодневните трудови договори в областта расте, отбеляза Иванова. Но работниците все още не желаят да сключват такива, част от лицата нямат лични карти, поради което инспекторите разчитат на доброто сътрудничество с ОД на МВР за установяване на самоличността им.  Редовно се проследява дали са осигурени подходящи условия за труд на лица с ТЕЛК-ови решения. Констатирани са два случая, в които лицата не са представили решенията пред работодателите.  Всички сливенски фирми, които работят по програмата за саниране, са сключили трудови договори с работниците. Нарушения са открити в една фирма, регистрирана в столицата. Няма завишаване на травматизма в предприятията, каза още Иванова. Румяна Михайлова отбеляза, че трудовите инспектори от Сливен имат съществен принос за ефективността на проверките по Черноморието, в чието извършване са били включени.

Тихомира Димитрова, директор на Дирекция „Бюро по труда”, посочи, че от края на 2017 г. в страната се забелязва тенденция за намаляване на регистрираните лица. В края на август регистрираните в Сливен са 3 560 души. Толкова ниска цифра се отчита за първи път от създаването на Бюрото по труда. Това може да се приеме като добър резултат, но проблемът идва от това, че 70 на сто от безработните са без образование и квалификация. Работата с тях е много трудна и трудно могат да бъдат устроени на работа, отбеляза Димитрова. Част от безработните са в селата, където липсват работодатели с възможности да наемат повече хора. В това отношение положителен резултат дава съвместната работа с община Сливен за назначаване на безработни, по различни програми и проекти, към кметствата в малките населени места. През август в Кермен е открито мобилно бюро по труда, предстои да бъде създадено такова и в с.Стара река. Най-много лица през изминалите години са били наети по проекта за учение и заетост на хора с увреждания и по схемата за младежка заетост.

Общо бе мнението, изразено от ръководителите на социалните структури, че работата в системата е затруднена заради текучеството на кадри, най-вече към сферата на образованието заради по-доброто заплащане.

Министър Петков и областният управител Божурски дискутираха с участниците в срещата поставените въпроси, включително и конкретни казуси, и изказаха благодарност на служителите за труда им. Министърът изрази очаквания, че в социалната сфера увеличението на възнагражденията ще е малко по-високо от заявените 10 процента общо за държавния сектор.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук