Социалното министерство кани сливенския бизнес на среща за еврофинансирането по процедура „Умения“ 

Социалното министерство кани сливенския бизнес на среща за еврофинансирането по процедура „Умения“. В качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, министерството организира информационна кампания по процедурата. Експерти ще представят условията за кандидатстване по процедурата, а потенциалните бенефициенти ще имат възможност да зададат въпросите си във връзка с кандидатстването и подготвянето на проектни предложения.

Информационната среща за бенефициентите от Югоизточен район за планиране ще се проведе от 11.00 часа на 22 март в Бургас, Експозиционен център „Флора“, зала 2. Срещата е безплатна. В нея може да участва всеки, който има желание да кандидатства за финансиране. Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие. Целта е да стимулира участието на безработни и неактивни лица в различни форми на заетост и учене през целия живот.

Допустими кандидати по процедурата са микро, малки, средни и големи предприятия, съобщиха от Областния информационен център. Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за едно проектно предложение е 15 000 лева, а максималният – 3 911 166 лева (в съответствие с изискванията на Регламент 651/2014).  Интензитетът на помощта се определя от категорията на фирмата-кандидат. За микро и малки предприятия безвъзмездното финансиране е 70%, за средни – 60%, а за големи – 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

Крайният срок за кандидатстване е 3 май 2019 г.до 17.30 часа.

Подробна информация за условията за кандидатстване може да бъде получена в Областния информационен център всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук