Спад в строежа на жилищни сгради в Сливенска област

По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 28 жилищни сгради с 31 жилища в тях и с 4 986 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 64 други сгради с 13 746 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради отбелязват спад с 34.9%, а жилищата в тях и общата им застроената площ също намаляват съответно с 65.6 и 65.1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече със 77.8%, а разгънатата им застроена площ нараства с 50.3%.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намалява с 3.4%, а жилищата в тях и общата им застроената площ са по-малко съответно с 38.0 и 27.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече с 20.8%, а съответната им РЗП – с 5.9%.

През първото тримесечие на 2021 г. в област Сливен е започнал строежът на 20 жилищни сгради с 29 жилища в тях и с 5 411 кв. м обща застроена площ, и на 60 други сгради с 12 394 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 44.4%, жилищата в тях – с 54.0%, а общата им застроена площ – с 43.3%. Броят на започнатите други сгради се увеличава със 106.9%, а общата им застроена площ нараства с 28.6%.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. започнатите жилищни сгради са по-малко с 9.1%, жилищата в тях – с 38.3%, а общата им застроена площ – с 30.7%. Броят на започнатите други сгради нараства със 100.0%, а тяхната РЗП – с 63.3%.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук