Спасени са вековни дървета във вододайната зона на Раково,ще санкционират служителите издали документите за сеч

Здрави букови дървета, с диаметър от 30 см до 70 см, са маркирани за сеч в нарушение на Наредбата за сечите в горите. Нарушението е открито от горски инспектори на Регионална дирекция по горите – Сливен и мобилен екип на Югоизточно държавно предприятие – Сливен при съвместна проверка на обекти за добив на дървесина в държавни гори, в обхвата на дейност на Държавно горско стопанство – Сливен.

Дърветата се намират по протежение на съществуващо водно течение, в ивица с широчина по-малка от 15 м, в защитена вододайна зона от Натура 2000 в землището на село Раково, община Сливен.

Предприети са действия за обезсилване на позволителното за сеч и административно санкциониране на служителите на Държавно горско стопанство – Сливен, извършили маркирането и издали документите за сеч.

Проверките на горските служители в сечища във вододайна зона продължават, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук