Спиране на водата и временна организация на движението в Сливен заради ВИК ремонти

Спиране на водата и временна организация на движението ще има в Сливен до 18 март заради ВИК ремонти. Това съобщават от „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“. Във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения.

В следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването, във връзка с:

1. Строителни дейности по водопроводната мрежа на:

– Главен клон I ср.з.- от Резервоар Хамамбаир до Дамарски мост и

– Главен клон I в.з.(1)- от Резервоар 5000 м3 до ул. „Овчарска“

2. Строителни дейности по възстановяване на пътните настилки по:

– ул. „Г.С.Раковски“, ул. „Великокняжевска“, ул. „Светлина“, ул. „Есперанто“.

При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, съфинансиран от Европейския съюз.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук