Според Стефан Радев Бюджет 2020 надгражда постигнатото до момента

Бюджетът за 2020 година надгражда постигнатото до момента, така кметът Стефан Радев коментира приетата на сесията на Общинския съвет нова финансова рамка на Общината. Предложението получи 27 гласа „за“ по време на гласуването.

„Проектобюджетът за настоящата година затвърждава и надгражда постигнатото до момента, по отношение на стабилизирането на финансовото състояние на общината. Убеден съм, че обединени, проявявайки благоразумие и отговорност, ще продължим да следваме политиката си, насочена към финансовия интерес на цялата община, така че всички ние като граждани, да се справяме с предизвикателствата“, допълни Стефан Радев.

Близо 118 млн. лв. ще реализира Община Сливен тази година. В сравнение с първоначалния план за 2019 г. , се наблюдава нарастване с 8,3 %. Приблизително 58 млн. лв. се очаква да бъдат насочени в сферата на образованието, нарастването е с около 17 %. Над 5 млн. лв. са средствата за здравеопазване. За осигуряване на социалните дейности на общината са предвидени над 8 млн. лв.

По време на днешната сесия подкрепа получиха и няколко предложения, свързани с разпореждане с общинска собственост, сред които Наредба за условия и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Стратегия за управление на общинската собственост в периода 2020-2024 г., Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за настоящата година. Беше утвърден и списъкът на общинските жилища по предназначение за 2020 г.

Общинските съветници гласуваха и определянето на представител на Община Сливен за участие в Общото събрание на Асоциация по ВиК в област Сливен, както и начина на гласуването му.

В рамките на заседанието бяха избрани и съставите на обществените комисии за избор на носителите на годишните традиционни награди на Община Сливен – „Добри Чинтулов“, „Добри Желязков“, „Д-р Иван Селимински“, „Аргира Жечкова“ и наградата „Милосърдие“. Местният парламент разгледа и прие също състава на комисиите по символика и по стипендиите към общинския съвет, както и избор на Управителен съвет на Общински фонд „Култура“.

Беше приета и Програмата за работата на Общински съвет-Сливен през първото тримесечие на тази година.

Определянето на размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 1 януари 2020 г. като точка от дневния ред, също получи необходимата подкрепа.

В хода на сесията бяха гласувани и обичайните разпоредителни сделки с общинско имущество, одобряване на подробни устройствени планове, прекратяване на собственост и отпускане на финансови помощи на граждани.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук