Стари ел.инсталации са най-честата причина за пожарите в стопански постройки в Сливенско

Стари ел. инсталации са сред най-честите причини за пожари в Сливенско напоследък. Собствениците на селскостопански постройки, като че ли проявяват небрежност като не обслужват тези инсталации, съобщи главен инспектор Димитър Сяров началник сектор „Превантивна и контролна дейност” към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Сливен.Той даде и повече информация, относно мерките и превантивните действия във връзка с пожароопасния сезон. Главен инспектор Сяров посочи основните причини за възникване на пожари, които в повечето случаи причиняват значителни материални щети. Той посочи и мерките предвидени в Плана за осигуряване на пожарната безопасност през жътвена кампания – 2023 г. в област Сливен, разработен от Министерството на вътрешните работи.

Предвидено е при усложняване на пожарната обстановка да се организират съвместни
проверки с други структури на МВР (ОДМВР-Сливен и РУ на МВР) за осъществяване
на ефективен контрол по спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за
опазване на земеделските земи, забраняващ изгарянето на стърнища и др. растителни
остатъци в земеделските земи.
 Изпратени са писма с уведомителен характер до земеделски стопани, кметове на
населени места, държавни и общински горски структури, управления на пътната и
железопътна инфраструктура, електропреносни и електроразпределителни
дружества и др. институции, имащи отношение към осигуряване на пожарната
безопасност през периода на жътвената кампания.
 Пожарните автомобили на дежурство са оборудвани с технически средства за гасене
на пожари в зърнено-житните масиви.

От началото на годината, до момента дежурните екипи на РДПБЗН-Сливен са
обслужили 479 повиквания. От тях 324 бр. са пожари, от които съответно 67 бр. пожари с материални загуби и 257 бр. без загуби. От началото на пожароопасния сезон – 01.04.2023 г. до 05.06.2023, екипите са участвали в ликвидирането на 92 бр. пожари, от които 34 бр. с материални загуби и 58 бр. без загуби. От тези произшествия 5 бр. пожари с материални загуби са възникнали в селскостопански постройки, 7 бр. в къщи и спомагателни постройки, а в 11 случая дежурните екипи са гасили пожари в сухи треви. За разглеждания период е спасен ( евакуиран) един човек, спасена е 200 дка смесена гора , 30 бр. животни, 100 бр. бали с груб фураж и 25 сгради.

Главен инспектор Димитър Сяров посочи основните правила за недопускане на
пожари през летния пожароопасен сезон и жътвената кампания:
– Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на
големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на
пожара с обхващане на значителни площи от огъня;
– Забранено е изхвърлянето на фасове и на стъклени бутилки, които могат да имат
ефекта на лупа.

– В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте
подготвили подръчни средства за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).
– Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
– Никога не оставяйте запален огън (огнище) без наблюдение!
– Не палете огън в междублоковите пространства и до паркирани автомобили, както и в
близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими
течности.
– Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в
съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски
фонд.
– Стопаните на земеделски земи, физическите и юридическите лица, имащи пряко и
косвено отношение  към жътвената кампания са отговорни за недопускането на пожари
по време на кампанията по прибиране на селскостопанската продукция.
– Висока бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да
проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и
земеделски имоти.
В заключение Димитър Сяров подчерта, че най-опасно е изгарянето на стърнищата,
което е нарушение на основно изискване за поддържане на земята в добро земеделско
и екологично състояние. В разработения Стратегически план за развитие на
земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. и
определените Стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС2 –
„Опазване на влажни зони и торфища“ и ДЗЕС3 – „Забрана за изгаряне на стърнища“)
е забранено изгарянето на стърнища и растителност в земеделските територии.
Глобите, предвидени в закона за това нарушение са в размер до 2000 лева.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук