Стефан Радев: Продължаваме да се грижим за хората в нужда

Социалната политика е измерител за зрелостта и цивилизоваността на едно
общество. Това заяви кандидатът за кмет от ГЕРБ Стефан Радев при
представянето на социалната политика в Програмата за управление в третия
му мандат.
„Община Сливен има широко развита мрежа от социални услуги и е една от
най-добре работещите системи в страната. Дейностите са насочени към лица
и деца с увреждания и без увреждания, дневна грижа, резидентна грижа и
услуги в общността. Водим активна политика за гарантиране на достъпни и
качествено предоставени социални услуги. Гордеем се със свършеното до
момента и ще продължим да надграждаме мрежата от социални услуги, която
е една от най-добре разработените в страната. Ще откриваме нови услуги,
за да отговорим на нарастващите потребности“, каза Стефан Радев. Той
припомни, че във втория му мандат са изградени нови обекти за
настаняване на хора в неравностойно положение и са разкрити нови услуги.
Открити са два нови социални центъра – за хора с умствена изостаналост и
за хора с психични разстройства. Вече функционират и Център за временно
настаняване на бездомни и Кризисен център. Такива услуги се разкриват за
първи път в община Сливен. Разкрити са два нови социални центъра за деца
и Общностен център за деца и семейства.
С грижа за възрастните, в новия управленски мандат на Стефан Радев е
предвидено цялостно реформиране на Дома за стари хора, каза Миглена
Петрова, която е под номер 135 в листата на ГЕРБ. Тя уточни, че в Дома
ще се извърши основен ремонт и преобразуване на вътрешни пространства,
както и оборудване на всички помещения.
От своя страна Кремена Темелкова (номер 116 в листата на ГЕРБ) обяви, че
в Управленската програма на Стефан Радев е заложено предоставянето на
социални услуги в двете новоизградени и оборудвани сгради зад Централна
поща – Център за временно настаняване на бездомни лица и Кризисен център
за жертви на домашно насилие. Ще продължи и втория етап за развитието и
надграждането на  Общностния център за деца и семейства –Сливен.
„В третия мандат на Стефан Радев ще работим за създаване на достъпна
архитектурна среда за деца и ученици с физически увреждания в
сливенските училища. Ще подготвим и проект за изграждане и оборудване на
пет нови, 24-часови  услуги. Три от тях са  за грижа за възрастни хора в
невъзможност за самообслужване и потребност от постоянни медицински
грижи, а две – за грижа за лица в над трудоспособна възраст без
увреждания“, каза педагогът Лидия Димитрова, която е 107 в листата с
номер 7.
Ще се работи и по проект „Детска кухня“ по Програма за храни и основно
материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски
социален фонд, каза д-р Милена Ченкова, която е под номер 108 в листата
на ГЕРБ.
Стефан Радев е категоричен, че след изпълнението на планираните
дейности, Община Сливен ще разшири социалната си мрежа, ще подобри
условията в социалните центрове и ще затвърди позицията си на
институция, която се отнася с грижа към хората в нужда.
Повече за приоритетите на кандидатите на ГЕРБ можете да откриете тук –
https://gerb-sliven.org/files/upravlenska-programa-2023-2027.pdf

#РаботимЗаСливен

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук