Съветниците ще заседават на 30 юли, 46 са точките в дневния им ред

Общински съвет-Сливен ще заседава в четвъртък- 30 юли. 46 са точките, заложени в предварителния дневен ред.

Сред тях по думите на председателя на местния парламент Димитър Митев са изменението на бюджета, свързано с допълнителни разходи за ремонти по инфраструктурата в някои населени места и др., както и отчетът за дейността на общинския съвет и неговите постоянни комисии за първото шестмесечие на 2020 г.

Общинските съветници ще гласуват и изменението на план-сметката за дейностите по събиране и сметоизвозване и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за настоящата година.

На сесията в четвъртък предстои да бъдат упълномощени представителите на Община Сливен и на местния парламент за участие в общите събрания на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК – Сливен и на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД Сливен.

Митев коментира, че сред точките за гласуване попадат и утвърждаване на общинската транспортна схема на линиите на градския транспорт и промяна на автобусните линии № 12 и № 15 от градски в междуселищни. Той допълни още, че в предварителния дневен ред са включени и обичайните разпоредителни сделки с общинско имущество, свързани с промяна в характера на собственост, одобряване на подробни устройствени планове, прекратяване на собственост и отпускане на финансови помощи и средства на граждани.

Заседанието ще се проведе в зала „Май“ от 9 часа. Във връзка с предприетите противоепидемични мерки на територията на общината и в изпълнение на препоръките на Националния оперативен щаб, както и решение на Председателския съвет при Общински съвет-Сливен, то ще бъде закрито. На него ще присъстват само общинските съветници, кметът на община Сливен, зам.-кметовете и секретарят на общината или упълномощени от тях представители, длъжностните лица, ангажирани с провеждане на заседанието и журналисти.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук