С няколко изложби и реалистични макети в Сливен отбелязват днес Денят на Натура 2000

С няколко изложби и реалистични макети в Сливен отбелязват днес Денят на Натура 2000. Инициативата е на екипа на „Зелени Балкани“ в партньорство с Дирекция Природен Парк „Сините камъни” и община Сливен. Те ще започнат от 12.00 часа и ще продължат до 14.00 часа.

По време на събитието посетителите ще могат да се запознаят с дейностите на „Зелени Балкани“ за защитените видове и техните местообитания: видовете лешояди,  белошипата ветрушка, видовете и местообитанията от Натура 2000, представен от „Натура 2000 в България – Нови хоризонти”, дейностите на Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани, дейностите за китоподобните, за червеногушата гъска, за прилепите. Ще имате възможността да разгледате фотоизложба за НАТУРА 2000 изложба за червеногушата гъска, фотоизложба и изложба от информационни ролбанери за прилепите, реалистични макети на гривеста рибарка, червеногуша гъска, белоглав лешояд, гривеста рибарка, белошипа ветрушка.

Събитието е част от информационното турне на Зелени Балкани и приятели, реализирано по проект: „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“.

 

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук