С 25 гласа „за“ съветниците одобриха последното за тази година изменение на общинския бюджет

Общо 53 точки бяха включени в дневния ред на редовната сесия на местния парламент, която се проведе днес. Сред приетите предложения беше Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Кметът Стефан Радев поясни, че промяната в Наредбата ще облекчи значително общинския бюджет, тъй като досега Общината значително  дофинансира дейностите за сметосъбиране и сметоизвозване. „С тази промяна ще спестим средства от общинския бюджет, които ще насочим в облагородяване на градската среда, образователната и спортната инфраструктури“, заяви той .

Крайният ликвидационен баланс и доклад на Кожно-венерическия диспансер, както и участието на Община Сливен в Сдружение с нестопанска цел Югоизточен регионален иновационен център по биомехатроника също бяха сред предложенията, които получиха подкрепа.

С 25 гласа „за“ общинските съветници гласуваха изменението на бюджета. По думите на Стефан Радев то се налага заради постъпили приходи от дейностите на Сливенския симфоничен оркестър и Ансамбъл за народни песни и танци. Промяната е свързана още и с разходи, свързани със за закупуването на спортни съоръжения и инвентар за спортна зала „Асеновец“, техника за видеонаблюдение и изграждане на осветление в няколко населени места и ремонтни дейности.

На сесията днес одобрение получи и кандидатстването на Общината с проект, свързан с  развитието на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура, както и поемане на дългосрочен общински дълг, свързан с финансирането на този проект.

Местният парламент определи и размера на възнагражденията на кмета на община Сливен, на председателят на общинския съвет и общинските съветници.

След гласуване, за представител на местния парламент в Областния съвет за развитие на Сливенска област беше избрана Керанка Стамова.

На днешното заседание беше разгледана и приета План-сметката за дейностите, свързани с битовите отпадъци, а също и участието на Община Сливен в Сдружение с нестопанска цел Югоизточен регионален иновационен център по биомехатроника.

Необходимата подкрепа получиха и точките, свързани с кандидатстването на Община Сливен по Проект „Красива България“ за ремонт на част от сградите на Общината и Регионална библиотека „Сава Доброплодни“.

Общинският съвет гласува и разпоредителни сделки с недвижимо имущество, отпускане на финансови средства и помощи на граждани.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук