„Топлофикация“ Сливен с важна информация за клиентите си

Във връзка с отправени препоръки от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за подобряване информираността на клиентите на топлинна енергия, по отношение на настъпилите през последните няколко седмици драстични увеличения на горива, суровини, емисии и енергия и породените от това предстоящи увеличения на предлаганите услуги, „Топлофикация-Сливен” ЕАД уведомява своите клиенти следното.

1. Във връзка с променените изисквания за отчитане на индивидуалните средства за дялово разпределение чрез дистанционно отчитане.

С цел облекчаване на процеса на отчитане, приканваме сгради в които все още не са подменени електронните разпределители и водомери с такива с възможност за дистанционен отчет, да се свържат с лицето извършващо дялов разпределение за започване на процедура за подмяна. В допълнение, използването на уреди с дистанционен отчет е един съвременен и необходим начин за формиране на месечните сметки на клиентите.

От изключителна важност във връзка с използваните индивидуални средства за дялово разпределение, е изпълнението на чл.140, ал.7 и ал.8 от ЗЕ при подмяна и монтиране на нови уреди водомери за топла вода, топломери или разпределители същите следва да са с дистанционен отчет. С цел достъпност и възможност за бъдеща преносимост на уредите същите е желателно да бъдат с отворен протокол за дистанционно отчитане. Всички средства за дялово разпределение трябва да са одобрени за ползване в Европейския съюз. Монтираните разпределители в една СЕС следва да са от един и същ модел, доставени от един и същ търговец или одобрени за използване в сградата от него, като „Топлофикация Сливен” ЕАД препоръчва всички монтирани уреди да са с отворен протокол.

Напомняме Ви, че съгласно § 75 от ЗЕ, до 1 януари 2027 г. наличните към тази дата монтирани средства по чл. 140, ал. 1 от Закона за енергетиката, които не са с възможност за дистанционно отчитане, се преустройват така, че да осигуряват възможност за дистанционно отчитане, или се заменят със средства с дистанционно отчитане.

2. Информираност и комуникация с клиентите на топлинна енергия.

„Топлофикация-Сливен” ЕАД традиционно поддържа добри взаимоотношения с клиентите. За добрата комуникация принос имат създадените възможности за обратна връзка чрез сайта на дружеството, открита телефонна линия чрез ползване на национален телефон, разширяване на възможностите за комуникация, чрез стационарен телефон, мобилен телефон, вайбър, и други.

Освен пряка комуникация с клиентите, дружеството предоставя информация за обществено ползване чрез сайта, фейсбук страницата, поддържа интерес от страна на местни медии за новини от дружеството.

3. Търговска политика на дружеството.

По отношение заплащането на дължимите суми, „Топлофикация-Сливен” ЕАД е дружеството което предоставя най-благоприятни условия за ползване и заплащане на топлинната енергия. Предлаганото сключване на индивидуални договори гарантира на клиентите спокойствие за предстоящата зима. При възникнали затруднения за клиент, дружеството е в готовност всеки един момент да предоговори начините на заплащане на месечните сметки, което да облекчи клиента и което не води до нарушаване на взаимните (клиент-доставчик) интереси.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук