Три инвестиционни проекта за производство на енергия от смесено изгаряне на отпадъци, природен газ и въглищен прах са подадени в Община Сливен

В община Сливен, освен Топлофикация Сливен, има подадени три инвестиционни проекта на юридически лица, които ще произвеждат енергия от смесено изгаряне на отпадъци /RDF гориво/, природен газ и въглищен прах, съобщават от отдел „Екология“  на общината.

Във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Сливен ще обявява всички инвестиционни предложения на интернет страницата си в раздел „Околна среда/Процедури по ОВОС“. Подробности и информация за предложенията може да се прочетат на интернет страницата на община Сливен, както и може да се подават становища до 30 юни 2019 г. в община Сливен и в РИОСВ – Стара Загора и на официалните е-mail адреси.

Периодът от 17 до 24 юни е обявен за Европейска седмица за устойчива енергия, която цели със срещи и информираност на гражданите да задейства обществеността към чиста енергия, която не замърсява околната среда. През последните години започна преразглеждане на източниците на енергия, както и възможността за индивидуални проекти за осигуряване на енергия. В Европа хората, общностите, градовете и местните власти са начело на енергийния преход и все повече контролират и произвеждат собствена енергия от ВЕИ /възобновяеми източници на енергия/ и насърчават прехода към по-справедлива и децентрализирана енергия. Европейският съюз издаде няколко директиви, с които се разглеждат алтернативите за осигуряването на енергия от възобновяеми източници, както и възможността за тяхното финансиране на отделни хора, групи, общности и др.

Производството на чиста енергия, която не замърсява атмосферния въздух, околната среда и не създава риск за човешкото здраве, е главен приоритет на ЕС. В България успоредно с алтернативите за ВЕИ се стартира и смесено изгаряне на отпадъци с въглищен прах в топлоенергийните централи.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук