Търсят се допълнително 150 преброители и контрольори за Сливенска област

Търсят се допълнително 150 преброители и контрольори за Сливенска област. Те са необходими, за да се запълни бройката на хората, които ще вземат участие в най-мащабното изчерпателно статистическо изследване Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България. То ще се проведе в периода 7 септември – 3 октомври 2021 година, като ще премине на два етапа. Първи етап – чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 година. Вторият етап ще е чрез посещение на преброител на домакинствата – от 18 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 година, съобщи Антон Георгиев – Началник на отдел „Статистически изследвания – Сливен“

18-тото подред Преброяване ще осигури надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него ще се използват през целия период до следващото преброяване. То е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. Преброяването е и единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната. Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местни органи на управление в страната.

Преброяване 2021 ще протече под мотото „Включи се, защото си важен!“ Един от основните етапи в подготовката – набиране на преброители и контрольори. Кампанията за допълнителни преброители и контрольори започна и ще продължи до 10 юни.

Въпреки, че през есента на миналата година са набрани необходимия брой преброители – близо 800 за Сливенска област, заради отлагането сега се е наложило препотвърждаване на тяхното участие. Една част от тях обаче сега няма да имат възможност да се включат в новите дати. Затова от вчера -25 май до 10 юни отново се набират преброители и контрольори.

Заявлението за кандидатстване за преброител или контрольор е по образец и се подава в общината, в която предпочитате да бъдете наети. Документите за кандидатстване ще могат да се изтеглят от сайта на Преброяване 2021 и в сайтовете на общините.

Всички, които са били одобрени при предишното набиране на преброители и искат да участват, ще бъдат наети като преброители.

„Според началните изчисления необходимият брой преброители и контрольори бе съответно 611 и 195. През миналата година, въпреки епидемията, успяхме да ги наберем почти 100 процента. В момента, след разговорите с хората, се оказва, че около 150 от тях няма да могат да се включат през есента. Т.е. трябва да наберем още 150 преброители – основно в големите градове Сливен и Нова Загора. От изключително значение за успешното провеждане на преброяването е отличното
взаимодействие и участие на общинските и областни преброителни комисии. Те са основен партньор на НСИ при провеждане на преброяването“, посочи Георгиев.

По отношение на Ковид, той уточни, че са предвидени предпазни средства – маски и дезинфектанти и изрази надежда, че към септември процесът по ваксиниране на населението също ще е достатъчно напреднал и така Ковид няма да даде отражение на процеса, .

Задължителните изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са те да са навършили 18 години, да имат поне средно образование, да не са осъждани. Полезно за работата им, но не задължително условие, ще бъде да имат опит в сферата на образованието (учители и възпитатели), администрацията (областни и общински служители или други държавни служители), финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и други. На всеки преброител ще бъде възложено с договор да преброи предварително определени преброителни участъци, в които обикновено живеят около 200 – 250 лица в около 100 – 120 жилища. Възможно е един участък да съдържа повече или по-малко хора и жилища в зависимост от особеностите на населеното място.

В периода на преброяването преброителите ще посещават домовете от 18 септември до 3 октомври 2021 г. във времето от 8.00 до 20.00 ч., включително събота и неделя. При посещението те ще се легитимират със служебни карти, съдържащи трите имена, служебен номер и снимка, както и защити, които показват, че картата е автентична.

Кандидатите за преброители биват проверявани за чисто съдебно минало. Освен това гражданите ще могат да проверят преброителя си на телефоните, които ще обявим. Всеки преброител се отчита на своя контрольор за свършената работа. Всеки контрольор отговаря за своя контролен район, който включва преброителните участъци средно на петима преброители. Контрольорите консултират и подпомагат преброителите в тяхната работа. Всички преброители и контрольори ще преминат еднодневно обучение, на което ще бъдат разяснени правата и задълженията им, както и начинът на попълване на преброителните карти. В момента областта е разделена на приблизително 900 преброителни участъка и 198 контролни района. В големите градове в един контролен район има по 7-9 преброителни участъка, в по-малките населени места могат да са между 1 и 3. Един преброител би могъл да изработи средно около 400.00 лв. за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но ако преброи два или три участъка, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лв. Заплащането е по вече определени ставки, които са публикувани на сайта. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище – 1.00 лв., а за преброена сграда – 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лева.

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук