Търсят се желаещи да станат съдебни заседатели в Районен и Окръжен съд

Предложение за откриването на процедура за определяне на съдебни заседатели за съдебния район на Окръжния и Районния съд в Сливен и правила за провеждането й е сред важните точки в дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет Сливен, която ще се проведе утре. След промяна на Закона за съдебната власт, отново Общински съвет ще избира съдебните заседатели чрез събеседване, поясни новата разпоредба председателят на местния парламент в Сливен – Димитър Митев. „Ще бъде определена комисия от общински съветници, която ще проведе това събеседване. Срокът да се подават документи е до 3-ти юли. Част от основните изисквания към кандидатите са те да бъдат на възраст между 21 и 68 год., да имат най-малко средно образование, а 10 % от избраните трябва да са педагози. За Районен съд Сливен са определени 44 бройки, а за Окръжен съд 40“, посочи още Димитър Митев.

Общо 65 са точките, които са включени в дневния ред на сесията. Две ще са допълнителните точки, съобщи още Митев. Едната касае даването на съгласие Община Сливен да кандидатства с проект по ОП „Околна среда 2014-2020“, а второто е свързано с откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на помещения, които са публична общинска собственост.

На сесията утре ще се гласува предложението да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на град Сливен и общината“ проф. Иван Русев, за изключителен принос за популяризиране името на град Сливен и общината.

Друга точка, която предстои да бъде разгледана е проект на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Сливен.

И на утрешното заседание общинските съветници ще гласуват промяна на бюджета на общината за 2019 година. Една от причините са постъпили приходи по решение на Окръжен съд – Сливен и Апелативен съд – Бургас за обезщетения за имуществени вреди по застраховка и законната лихва заради забавяне. Друга причина е свързана с приходи от дейността на Ансамбъл за народни песни и танци – Сливен. Изменението на бюджета е необходимо и във връзка с осигуряването на средства за ремонт на покриви на кметства, читалища, а също и изграждането на огради на гробищни паркове и осветление в няколко населени места в общината. По думите на заместник-председателя на Общинския съвет Кирчо Димитров промяната се налага и заради погасяване на задължения от 2016-2018 г., свързани с укрепителни дейности по свлачището в село Сотиря. Той допълни, че се очаква средствата да бъдат възстановени на Общината от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

В хода на сесията ще бъде разгледан и отчетът за изпълнение на програмата на Кмета на община Сливен.

В дневния ред е включено и предложението новоизграденият парк по поречието на р. Асеновска да носи името „Асеновец“.

Общинският съвет ще разгледа и годишните финансови отчети на търговските дружества със 100 % общинско участие

Ще се разглеждат още разпоредителни сделки с недвижими имоти, които са общинска собственост, отпускане на финансови средства и помощи, касаещи образованието и културата са също сред включените точки в дневния ред.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук