Уведомление от ВиК Сливен:Ще запечатват изкопите до светофара на Дамарски мост

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява жителите на гр. Сливен, за предстоящи действия по временно запечатване и тампониране на двете изкопни траншеи пресичащи бул. “Стефан Караджа“ (в зоната на светофара на „Дамарски мост“).

Дейностите по временното запечатване, ще се извършват в дните събота и неделя (26.08-27.08.2023 г.), като целта е да се ограничи изронването на фракцията от изкопите и образуването на дупки, като по този начин ще се облекчи движението на МПС.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук