Удължават срока за подаване на документи за съдебни заседатели в Районен съд Котел

На свое заседание, проведено на 10.11.2023 г., Временната комисия за избор на
съдебни заседатели избрана с Решение № 659 от 30.05.2023 г., прие решение, с
което се Удължава срока за подаване на документи за участие в процедура за
определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Котел с мандат 2024г.-2028г.
Решението е във връзка с постъпило искане от Председателя на Окръжен съд –
Сливен на основание чл.68е от Закона за съдебната власт за попълване на
списъка на кандидатите за съдебни заседатели до необходимия брой утвърден
от Общото събрание на съдиите при Окръжен съд – Сливен от 22 (двадесет и
два) съдебни заседатели за Районен съд-Котел.
Срокът до който кандидатите за съдебни заседатели подават документи
е 04.12.2023 г. (включително), като те се подават в деловодството на общинския
съвет, в сградата на Общинска администрация-Котел, пл. “Възраждане“ № 1,
всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 часа.
Повече по темата може да видите на следния линк: https://kotel.bg/saobshteniya-
obyavi/suobshtenie-10112023/

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук