„Улицата с алеята на розите“ става зелен коридор между Градската градина и парк „Юнак“

Община Сливен започва изпълнението на пилотен проект за адаптация към изменението на климата. Той предвижда пешеходната зона по ул. „Никола Фурнаджиев“, известна още като „улицата с алеята на розите“, да бъде трансформирана в зелен коридор между Градската градина и парк „Юнак“. Целта на проекта е да се облагороди околното пространство чрез изграждане на нова зелена инфраструктура. Той съчетава редица мерки за адаптация и смекчаване към климатичните промени, обособяване на зони за борба със затоплянето в градска среда и т.нар. ефект на „топлинният остров“.

Официалното начало на изпълнение бе дадено днес със символична „първа копка“. Сред присъстващите бяха зам.кметът по устройство на територията и строителството Камен Костов, управителят на фирмата-изпълнител Господин Господинов, представители на строителния надзор, експерти от общинския отдел „Екология“.

„Радвам се, че този проект получи одобрение и чрез него ще имаме възможност да възстановим пространството, познато от недалечното минало и любимо на нашите съграждани. Ще го облагородим и ще го превърнем в още по-привлекателно място“, заяви зам.кметът Костов.

Дейностите ще обхванат разделителната ивица по ул. „Никола Фурнаджиев“, между улиците „Петко Д. Петков“ и ул.“А.С. Пушкин“. Основно те ще бъдат насочени към обогатяване на съществуващото озеленяване чрез засаждане на нови широколистни и иглолистни дървесни видове, вечнозелени и цъфтящи храсти и  многогодишни цветя. Предвижда се изграждане на кътове за отдих, където ще бъдат монтирани градински пейки, водни елементи-стени, както и чешми за хора и животни.

Предстои изграждане на необходимите площадкови инженерни мрежи за водоснабдяване, поливане и отводняване, както и енергоспестяващо осветление, което ще помогне за намаляване на енергийната консумация и емисиите на парникови газове.

Промените в микроклимата на възстановената пешеходна зона ще отчитат измервателни климатични мини-станции с LED табло, чрез които гражданите ще получават информация за стойностите на влажността и температурата в реално време.

Проектът е финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.  Той представлява част от предефиниран проект №3 BGENVIRONMENT-4.001 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“. Водещ партньор е Националният доверителен екофонд /НДЕФ/, а от страна на донорите – Асоциацията на местните и регионални власти (KS) в Норвегия, в сътрудничество със Западно-норвежкия изследователски институт. Фирмата-изпълнител на дейностите е „Суперстрой -инженеринг“ ЕООД, гр. Ямбол. Строителният  надзор ще се осъществява от  „ИВТ консулт“ ЕООД, гр.София. Срокът за изпълнение е 146 календарни дни.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук